Ingar Zach

– Provoserende holdninger overfor musikere

Music Export Norway sendte i forrige uke ut en invitasjon til store deler av norsk musikkliv, der man inviterte musikere av alle slag til å ta del i den store Norges-profileringen i Hamburg 16. – 20. mai, som er et samarbeidsprsojekt mellom bl.a. den stedlige ambassaden, GK Hamburg, Eksportutvalget for Fisk og Norges Turistråd. Men noe honorar til artistene er det ikke råd med. Dette reagerer nå Ingar Zach og Karl Seglem i NORCD og Sofa meget sterkt på. Les innvendingene deres i dette åpne brevet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Ingar Zach og Karl Seglem, Sofa og NORCD.

Vi skriver som musikere og på vegne av NORCD og SOFA. Vi har mottatt en rekke e-poster med samme innhold fra m.a. Music Export Norway, Norsk Jazzforum, Østnorsk Jazzsenter m.fl., om norsk profilering i Hamburg i mai.

Det blir informert om at arrangementet i Hamburg er et kulturprogram, og at det er et samarbeidsprosjekt mellom mange tunge aktører i norsk næringsliv og kultur- og utenlandsbyråkratiet. Dersom arrangørene av kulturpogrammet i Hamburg ønsker å vise frem noe av det spennende som skjer i norsk musikkliv, er det veldig useriøst å gå ut på den måten som det her er gjort.

Informasjonen / e-postene forteller: «En flott anledning for norske artister til å vise seg frem», og videre «Det blir ikke solgt billetter og derfor ikke utbetalt honorar». Slike uttalelser vitner etter vårt syn om en respektløs holdning overfor musikeryrket og det vi arbeider med. Det er betenkelig at seriøse aktører i norsk musikkliv formulerer seg slik. Og enda mer betenkelig er de holdningene til kunstneryrket som slike uttalser vitner om. Som profesjonelle og arbeidende musikere vil vi stille noen spørsmål.

Stiller medarbeiderne i Eksportutvalget for fisk eller Norsk Turistråd gratis opp? Hva med UD og NHD? Dersom Norsk Jazzforum, Østnorsk jazzsenter eller Music Export Norway deltar, gjør de det gratis? Holder det for disse aktørene «å få vist seg frem?»

Erfaringsmessig er det meget begrenset hva en slik promotering har å si for musikere som holder på med «ikke-kommersiell musikk» som undertegnede. Vi er ikke interessert i gratis scene eller å vise oss frem. Vi er på turné og formidler musikken vår hele tiden. Dette er vårt arbeid. Som regel får man betalt for å arbeide. Hvis det ikke eksisterer midler til å betale musikerne bør man la være å engasjere oss på et slikt arrangement. Eller rettere sagt la være å spørre. Da henvender man seg til helt andre aktører på den norske musikkscenen – og det finnes mange.

Når man på et arrangement som dette satser millioner av kroner, bør man ikke da forvente at det blir lagt vekt på kvalitet – i alle ledd? Signalene som her er vist forteller at det blir brukt penger på alt annet enn innholdet, og at kvalitetsbegrepet ikke eksisterer. Det er veldig synd med tanke på det spennende som skjer på f.eks impro-scenen i Norge, som vi som musikere og vårt plateselskap er en sentral aktør i, og en viktig del av.

Det er mange meninger om måter å eksponere norsk musikk på. Vi er små uavhengige aktører som holder på med noe vi mener er viktig. Vi trenger økonomisk hjelp – ja, til å formidle det vi driver med. Slik vil det bli viktig for flere både i Norge og i utlandet. Ikke mindre provoserende er det da å bli bedt om å reise til Hamburg for å spille gratis og vise seg frem.

Vi tror det gavner norsk musikk lite å gjøre det på denne måten.

Med vennlig hilsen:
Ingar Zach, Karl Seglem

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.