Jazzsax

Østnorsk Jazzsenter søker prosjektleder

Østnorsk jazzsenter er et av fem regionale kompetansesentre for jazz med medlemskap i landsorganisasjonen Norsk jazzforum. Nå søker de en prosjektleder i 50% engasjement. Prosjektlederen skal i et års tid arbeide med planlegging og gjennomføring av Østnorsk jazzsenters prosjekter og utadrettede virksomhet. Prosjektlederen skal også utvikle nye prosjekter og tiltak i samarbeid med daglig leder.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Engasjement ledig hos Østnorsk jazzsenter

Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark. Jazzklubber, jazzfestivaler, storband og musikere på Østlandet er medlem i Østnorsk jazzsenter. Senterets drift finansieres av staten ved Norsk kulturråd.

Østnorsk jazzsenter har arbeidsoppgaver innen formidling, opplæring og informasjon. Kompetanse­utvikling og oppbygging av et velfungerende støtte- og serviceapparat for det frivillige og profesjonelle jazzliv i regionen er sentrale arbeidsoppgaver.

Østnorsk jazzsenters aktiviteter omfatter blant annet: opplæring og formidling av jazz og improvisert musikk, turnévirksomhet i videregående skoletrinn, offentlig turnévirksomhet, drift av et profesjonelt prosjektorkester, arrangørutvikling og arrangørstøtte. Vi driver også øvingslokalet PREPROD i Brenneriveien 9 sammen med Konsertforeningen Blå og AKKS Oslo.

Østnorsk jazzsenter er i vekst og ønsker å bidra til å skape flere arenaer for jazzmusikk. I takt med økte arbeidsoppgaver og økt ambisjonsnivå har senterets styre besluttet å utlyse et ett-årig engasjement som prosjektleder.

Prosjektleder, 50% engasjement, fra 01.09.06 og til 30.08.07

Prosjektlederen skal arbeide med planlegging og gjennomføring av Østnorsk jazzsenters prosjekter og utadrettede virksomhet. Prosjektlederen skal også utvikle nye prosjekter og tiltak i samarbeid med daglig leder.

Blant arbeidsoppgavene kan nevnes: utforme prosjektbeskrivelser, søke prosjektstøtte, følge opp og gjennomføre prosjekter og tiltak, drift av preproduksjonslokale, evaluere tiltak og prosjekter, budsjettansvar.

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdannelse. Erfaring med kulturarbeid generelt og prosjektarbeid spesielt.

Prosjektlederen må ha interesse for og god kjennskap til jazzfeltet og norsk jazz spesielt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne står sentralt i det daglige arbeidet, likeså evne til å arbeide selvstendig og ansvarlig innenfor gitte rammer. Ryddighet, samarbeidsevne, kreativitet og effektivitet er egenskaper vi setter høyt.

Lønn og arbeidstid

Lønn etter avtale. Det må påregnes noe ubekvem arbeidstid.

Arbeidssted/kontor: Brenneriveien 9, Oslo

Kontaktperson er daglig leder Kari Grete Jacobsen, som kan nås på ostnorsk@online.no. Jacobsen kan også treffes på tlf. 22 20 64 24, og mobil 916 74 744.

Skriftlig søknad sendes innen 5. mai 2006 til Østnorsk jazzsenter, Brenneriveien 9, 0182 Oslo, eller til overmevnte e-postadresse.

Kopier av attester og vitnemål returneres ikke.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev