Jan Ole Otnæs

Ny styreleder i Norsk jazzforum

Jan Ole Otnæs ble valgt til ny styreleder i Norsk Jazzforum under landsmøtet på Fornebu utenfor Oslo 5. og 6. mai. Han overtar etter Halvard Kausland, som har sittet ut perioden på fire år.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rundt 70 delegater var til stede på Norsk Jazzforums landsmøte, der et viktig punkt var arbeidet med å styrke jazzmiljøenes kontakter med de politiske myndigheter. Det ble lagt vekt på at Norsk Jazzforum må være en godt synlig organisasjon i slike sammenhenger, for å trygge den kulturpolitisk viktige rollen som jazzen innehar i dag. Dette emnet hadde også vært oppe under jazzkonferansen i Kongsberg i mars.

Det ble ellers fokusert på samarbeid med andre aktører, der samarbeidet mellom de regionale jazzsentrene blir viktig. Dessuten tok man opp spørsmålet om en nasjonal jazzscene, som er et arbeid som er høyt prioriterty styreleder, og vil ha det vervet de neste to årene.

Styret i Norsk Jazzforum består nå av følgende personer: Jan Ole Otnæs (styreleder), Lars Mossefinn (nestleder), Terje Gewelt (styremedlem), Svein Folkvord (styremedlem), Frode Sannum (styremedlem), Erling Aksdal jr. ( styremedlem) og Ingrid Brattset (styremedlem). For vararepresentanter, musikerutvalget og et komplett referat av landsmøtet, anbefaler vi en tur innom Norsk Jazzforums utmerkede hjemmesider.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev