pixel

Norsk jazzforum søker daglig leder

Tone G. Martinsen har et års tid vært fungerende daglig leder i Norsk jazzforum. Nå utlyses stillingen, og søknadsfristen er satt til 10. april. Daglig leder har hovedansvaret for strategi og videreutvikling av Norsk Jazzforum som den landsdekkende organisasjonen for norsk jazz.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Daglig leder har videre det overordnede administrative ansvar for organisasjonen, og er Norsk Jazzforum sitt ansikt utad, har ansvaret for kontakt med samarbeidspartnere og oppfølging av musikkpolitisk arbeid, samt ledelse av en administrasjon med 7 ansatte.

Til stillingen søker Norsk jazzforum en initiativrik person som er endringsorientert og som har evne til å arbeide selvstendig. Daglig leder må ha kjennskap til norsk musikk- og kulturpolitikk. Kunnskap om jazz betegnes som en fordel.

Ledererfaring og tidligere resultater, samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søkere må ha relevant høyere utdanning.

Daglig leder rapporterer til styret. Det tilbys lønn etter avtale, knyttet til statens lønnsregulativ. Pensjonsordning.

Nærmere opplysninger kan fås styreleder Jan Ole Otnæs tel 71 20 31 53 /91 88 53 93 eller Lars Mossefinn tel 56 52 99 11/91 71 05 22

Søknad med attester og vitnemål, sendes innen 10. april 2002 til:
Norsk Jazzforum,
Tollbugt. 28,
0157 Oslo

Norsk jazzforum er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon for jazz med en omsetning på ca. 11 millioner kroner. Medlemsmassen er ca. 320 profesjonelle musikere, 60 storband, 50 jazzklubber,12 jazzfestivaler og 5 regionale jazzsentre. I tillegg til driften av Norsk jazzforum, og koordinering av den nasjonale jazzaktiviteten, driver Norsk jazzforum plateselskapet Odin, og er utgiver av tidsskriftet Jazznytt.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.