Saxofon_illustrasjon (Foto: afromix.org)

Norsk jazzforum presenterer egen musikerundersøkelse

Norsk jazzforum gjennomførte høsten 2006 en spørreundersøkelse blant sine musikermedlemmer. Kulturforsker Jørgen Langdalen står bak undersøkelsen, der oppdraget fra Norsk jazzforum var å kartlegge musikernes profesjonelle situasjon, deres behov, og deres forventninger til organisasjonen. Nå presenterer Norsk jazzforum undersøkelsen på sine egne internettsider.

Kalender

Undersøkelsen er den mest omfattende i Norsk jazzforums (NJF) ti år gamle historie. Undersøkelsen ble iverksatt den 4. oktober 2006, samtidig som NJF lanserte sine nye internettsider.

Undersøkelsen inkluderer hovedavsnitt som Bakgrunnsopplysninger, Musikernes virksomhet, Musikernes økonomi, Musikernes bruk av tilbudet fra NJF, og Musikernes synspunkter på NJF og de regionale jazzsentrene. I tillegg kommer Musikernes tilleggskommentarer, og en oppsummering og avslutningskommentar av Langdalen.

Av 257 responderende jazzmusikere har Langdalen etter en avskrelling falt ned på om lag 200 tellende besvarelser i undersøkelsen.

Undersøkelsen kan leses i sin helhet i bunn av denne lenken til Norsk jazzforum.

Slik presenterer Norsk jazzforum sin egen undersøkelse i en pressemelding.

Resultatet av omfattende musikerundersøkelse på jazzområdet er klar

Norsk jazzforum kan nå presentere resultatet av den mest omfattende spørreundersøkelsen i foreningens historie, hvor over 200 av organisasjonens musikermedlemmer har deltatt. Den omfattende undersøkelsen er gjennomført av kulturforsker Jørgen Langdalen. Arbeidet med å få et større innblikk i musikernes oppfatninger og vurderinger av organisasjonen, ble satt i gang av Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene for ca et år siden.

Undersøkelsen bekrefter et aktivt engasjementet hos Norsk jazzforums profesjonelle musikermedlemmer. Den gir organisasjonen viktige innspill og belyser sentrale problemstillinger for arbeidet fremover.

Viktig med gode støtteordninger
Høy kunstnerisk kvalitet og målrettet politisk arbeid har ført til økte bevilgninger til norsk jazz de seneste årene. Spørreundersøkelsen viser at det aldri har vært større aktivitet i jazznorge og at det er mange som driver sin musikervirksomhet på et profesjonelt nivå.

Langdalen skriver i sin vurdering at det er lett å se berettigelsen av den typen samarbeidsorganisasjon som Norsk jazzforum er. De ulike gruppene som organisasjonen skal favne, har i dagens situasjon flere felles interesser enn motstridende særinteresser og har stor nytte av å stå sammen. Alle parter har en interesse av et sterkt nasjonalt fokus på jazz understreker Langdalen.

Samtidig viser undersøkelsen også at Norsk jazzforum står overfor vesentlige utfordringer når det gjelder informasjon og tydeliggjøring av dens ansvarsområde. Langdalen beskriver Norsk jazzforum som en organisasjon med et stort rollemangfold som forutsetter et sterkt interessefellesskap. Samtidig skal jazzforum også være arena for brytninger mellom aktører som ikke alltid har sammenfallende interesser. Utfordringen blir å finne Norsk jazzforums rolle og ansvarsområde, bl.a. i forhold til andre organisasjoner på musikkfeltet.

Undersøkelsen gir også klare indikasjoner på at jazzfeltet fortsatt er underfinansiert. Viktigheten av foreningens støtteordninger og det videre politiske arbeidet for økte bevilgninger til jazzen er åpenbar.

Økt informasjon
Musikerundersøkelsen vil være svært nyttig for Norsk jazzforum i det strategiarbeidet som pågår fram til Njfs landsmøte i Stavanger denne våren. Den vil utvilsomt også være nyttig som bakgrunnsmateriale for levekårsundersøkelsen for alle kunstnere som staten nå vil gjennomføre i løpet av dette året.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev