Jan Ole Otnæs

Norsk jazzforum : – Glade for den solide plassen norsk jazz har fått i Kulturmeldingen

Norsk jazzforum er fornøyd med regjeringens positive behandling av jazzen i Kulturmeldingen, som ble lagt frem fredag. Meldingen tydeliggjør norsk jazz’ sterke stilling og gir en god oversikt over prioriteringene for jazzen framover, uttaler daglig leder i Norsk Jazzforum, Tore Flesjø. Meldingen representerer i følge organisasjonen også et formelt og endelig gjennombrudd for etablering av en nasjonal scene for jazz i Oslo.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk jazzforum er tilfreds med regjeringens positive behandling av jazzen i Kulturmeldingen, som ble lagt frem fredag. Den tydeliggjør norsk jazz’ sterke stilling og gir en god oversikt over prioriteringene for jazzen framover, sier organsiasjonen i en pressemelding.

— Kulturmeldingen er et formelt og endelig gjennombrudd for etablering av en Nasjonal scene for jazz i Oslo, sier styreleder i Norsk jazzforum, Jan Ole Otnæs. – Nå er det vår overbevisning at Stortinget sørger for bevilgninger på plass i sitt 2004 – budsjett for en reell drift fra nyttår.

— Parallelt med etablering av Den norske jazzscene er den videre utviklingen av de regionale jazzsentrene og klubbnettverket som står sentralt i Kulturmeldingen, forteller daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø.

— Det er på klubber og spillesteder jazzen møter sitt store publikum. Samtidig som de er viktigste oppdragsgiverne for mange dyktige norske jazzmusikerne.

Norsk jazzforum uttaler videre at Kulturmeldingen peker på viktigheten av en klar arbeidsdeling og en sterk samordning av av aktivitetene i de regionale jazzsentrene framover.

— Det er meget gledelig at Regjeringen på sikt vil gi økte ressurser til ensembler, blant annet til storband, og til jazzfestivaler. Etter hvert som resursene tillater det, vil Norsk jazzforum også sørge for en enda sterkere oppfølging av norsk jazz store internasjonale suksess, lover organisasjonen.

Etter felles initiativ fra rock-, folk- og jazz- organisasjonene i Norge, innbys det til lunch-høring om det «rytmiske» musikkfeltet i oktober. Det blir i Norsk kulturråds nye auditorum i Oslo sentrum tirsdag 21. oktober 2003. I tillegg inviteres deltakerne til før-premiere på Muddy Waters nye kjeller-scene i Grensen i Oslo om kvelden.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.