Lover god jazzradio

Blir NRK P2s jazzdekning bedre eller dårligere i framtiden?

Kalender

I begynnelsen av april skrev Dagsavisen at NRK P2 halverer antall timer med jazzsendinger. Ifølge avisen går kanalen fra fire faste jazzprogrammer til «Jazzklubben», som sendes en gang i uka. Det blir også færre konsertopptak enn før på kulturkanalen.
NRK melder på sin side at de gjør en omprioritering, og at de ønsker «å presentere jazz sammen med andre musikksjangre».
Saksofonisten Harald Lassen, som blant annet spiller i bandene Pixel og Mopti, tror NRK har bommet i forsøket på å få opp interessen og lyttertallene på jazzprogrammene.
– Det kan virke som de har kjørt en mainstream-tankegang i håp om at så mange som mulig skal like det. Jeg tror man skal tenke mye friskere, mer kompromissløst og sjangeroverskridende. Det svarer bedre til unge musikkelskere. Se på NRK P13 – der kan de tillate seg i beste sendetid å sende et 10 minutter langt strekk av Arve Henriksen i programmer som Atlantis og Harald Are Lund, sier Lassen.

Harald Lassen mener det er et problem for NRKs jazzprofil at knalen har spilt for lite ny og moderne jazz. Foto: Christian Meaas Svendsen


Kritisk til NRKs profil
Lassen mener «Jazzklubben», «Spillerom» og «Kulturhuset» er eksempler på programmer som presenterer et bredere spekter av jazzrelatert musikk.
– Utover disse synes jeg NRK har et alvorlig problem når det kommer til formidling av jazz. Skrur man på for eksempel NRK Jazz (DAB) (en jukeboks-kanal uten egne medarbeidere, jour. anm.), skulle man tro jazzen døde i 60-årene. Det er så lite ny og moderne jazz der at det er til å grine av.
– Når det gjelder norskandelen har jeg ingen tall, men mitt inntrykk er at en stor andel av de norske artistene som spilles, spiller standards og mer swingbasert musikk. De speiler ikke bredden og utviklingen i norsk jazz og jazz generelt. NRK definerer hva jazz er til mange lyttere. Og deres definisjon er temmelig reaksjonær, sier Lassen.
NRK: – Misforstått kritikk
Redaksjonsleder i NRKs jazzredaksjon, Bård Skar, og redaksjonssjef i musikkredaksjonen, Ingvei Eikaas, skriver i en epost til Ballade at de mener kritikken mot NRKs nye jazzdekning er basert på misforståelser.
– Det blir ikke mindre jazz i NRK. Gjennom å legge ned en av Jazzklubbens ukentlige sendinger vil vi flytte redaksjonelle ressurser til sendinger på dagtid, som har langt flere lyttere. Endringen består i at vi flytter ressursene fra kveldstid til bedre sendetid på dagen. Både gjennom Spillerom og Spillerom søndag, der samtidsjazzen får et særlig fokus, vil vi når bredere ut.
De to redaksjonslederne mener lange konsertsendinger ikke er den beste måten å nå nye lyttere på.
– Vår ambisjon om å dekke norsk jazz bredt står ved lag. Vi mener dette er viktigere enn å måle formidling i sendeminutter. Så er det slik at det er flere høykvalitets jazzfestivaler og konserter i Norge enn vi uansett er i stand til å dekke. Derfor gjør vi en prioritering som innebærer en viss rullering. Alle de sentrale festivalene vil bli dekket også i framtida, om ikke hvert år, skriver Skar og Eikaas.
Konfrontert med Harald Lassens kritikk av NRKs nåværende jazzprofil svarer de to redaksjonslederne følgende:
– Vi ser selvsagt at det kunne vært satset mer på å formidle mer ny og moderne jazz, og vil ta innspillet med oss. Når det gjelder norskandelen, har det hele tiden vært kanalens ambisjon å spille mye norsk jazz. Det gjør vi stadig og lover å passe på dette videre.
25 prosent mindre «smal musikk»
Daglig leder i Norsk Jazzforum, Gry Bråtømyr, har sammen med Åse Hedstrøm (Norsk komponistforening), Ingrid Kindem (NOPA), Anders Hovind (MFO) og Linda Dyrnes (Folkorg) skrevet et innlegg i Dagsavisen, der hun kritiserer programtilbudet til NRK innenfor sjangerne samtidsmusikk, folkemusikk, jazz og klassisk.
Mellom 2010 og 2015 er musikk-timetallet i programtilbudet til P2 redusert med 25 prosent. Musikkjournalistikken er allerede svekket, hevder de fire artikkelforfatterne.
«Statistikken viser at de siste års omlegginger heller ikke har ført til en økning av antall lyttere i kanalen. P2 har tradisjonelt hatt et modent kulturinteressert publikum som man nå risikerer å støte bort i sin iver etter å nå et mer generelt publikum.»
Både norsk jazzhistorie og ny jazz vil tape på NRKs omlegging, mener Gry Bråtøymyr. Foto: Jakob Landvik


Bekymret for manglende dokumentasjon
Overfor Ballade fastholder Bråtømyr at norsk jazz mister en viktig formidlingskanal når NRK nå kutter i sendetiden til de rendyrkede jazzprogrammene.
– Både norsk jazzhistorie og ny jazz vil tape. Ikke minst vil publikum miste en plattform hvor de blir presentert for interessante reportasjer og bra musikk som de kanskje ikke har hørt tidligere. Ingen kommersiell radiokanal vil fylle dette tomrommet. Som allmennkringkaster har NRK et viktig samfunnsoppdrag for å sikre publikum en bred og mangfoldig dekning av norsk kultur. Dette samfunnsoppdraget mener vi NRK ikke oppfyller gjennom disse kuttene, sier Bråtømyr til Ballade.
Harald Lassen er enig i at NRK har et ansvar for å dokumentere norsk musikkhistorie.
– Men vi kan ikke bare trekke dokumentasjons- og arkivkortet. Tidene forandrer seg og min generasjon dokumenterer ofte det vi gjør selv. Det er billig og enkelt å gjøre relativt gode opptak. Vi putter masse live-ting på YouTube, og vi legger igjen spor og bandhistorier på Facebook og ulike nettsider. Det er også lett å få ut musikken på strømmetjenester, sier Lassen, som likevel understreker at han mener NRK har ansvar for å presentere hva som skjer i norsk jazz.
– Problemet med denne egen-dokumentasjonen er at det aldri vil gå innom en redaksjon, sier han.
Lassen mener også det er avgjørende at NRK bruker penger på nettopp liveopptak av jazz.
– Jazz er best live. Musikken baserer seg på improvisasjon og fungerer nesten alltid bedre live enn i et platestudio. Det er på festivaler og klubber musikkopplevelsene oppstår. Skal man formidle god jazz må man være der. NRK kan ikke basere musikken som spilles i jazzprogrammene på studioplater. Det er ikke i tråd med musikken vi holder på med.

– Påvirker ikke billettsalget
Også festivalsjefene Ballade har snakket med trekker fram dokumentasjon av konserter som den viktigste innvendingen mot NRKs varslede kutt. Men ingen av de tre største norske jazzfestivalene tror på en umiddelbar, negativ effekt i form av færre publikummere.
– Jeg tror det blir vanskelig å måle noen økning eller nedgang basert på kun NRK, sier festivalsjef i Oslo jazzfestival Edvard Askeland.
– Dette vil ikke svekke billettsalget over natta. Men vi, som alle andre, er avhengig av oppmerksomhet over tid for å bygge en merkevare som fanger publikums interesse. Det gjelder både for oss som festival, og sjangeren som helhet, sier festivalsjef for Kongsberg jazzfestival Kai Gustavsen.
– All eksponering – ikke minst i statskanalen NRK – har en verdi, så slik sett er dette et tap som må kompenseres gjennom økt eksponering på andre flatere, sier konstituert daglig leder for Molde jazzfestival Hans Olav Solli.
– Jeg ser dette som en del av et større bilde som bør oppta flere enn jazzinteresserte. Ved til stadighet å skrelle ytterkanten av lytterskaren sin, reduseres allmenkringkasterrollen sakte men sikkert, sier Kai Gustavsen.
– Har begrenset innflytelse
Et spørsmål er om færre konsertopptak og mindre «egen» sendetid på NRK fører til at jazzen mister potensielle lyttere. Et annet er om det blir mindre jazz også i andre medier.
– De største dagsavisene kutter, men samtidig ser vi at medier som Klassekampen og Morgenbladet vier jazzen og andre smalere musikkuttrykk plass, sier Gry Bråtømyr.
– Det er lett å gjøre seg til offer og mene at man er en liten nisje, men faktum er at det nå spilles jazz og jazzrelatert musikk i alle kanaler i et mye større omfang enn tidligere, sier Edvard Askeland.
Bråtømyr mener det er begrenset hvor mye makt norske musikere og jazzfestivaler har til å påvirke NRKs dekning. Hun tror derimot at det er mulig for norske jazzmusikere og festivaler å skape seg egne arenaer.
– Digitale medier kan gi mange spennende utviklingsmuligheter for jazzmiljøet selv, som podcast og streaming. Men dette kan ikke frata NRK ansvaret som allmennkringkaster. Initiativ fra miljøet selv må komme som et supplement til NRK, sier hun.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev