Popeffekter

Kulturrådet støtter forprosjekt for Institutt for populærmusikk

Nettbasert opplæring av konsertarrangører, etablering av Institutt for norsk populærmusikk og utredning av markeds- og distribusjonsforholdene i bok- og musikkbransjen er blant prosjektene på musikkområdet som nå får støtte fra Kulturrådet. Instituttet for populærmusikk får 100 000 kroner til et forprosjekt som skal kartlegge behov og omfang for den planlagte institusjonen, mens Norsk Jazzarkiv får samme sum for å katalogisere Johs Berghs store samling av unikt jazzmateriale.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Kulturrådet støtter flere ulike prosjekter knyttet til dokumentasjon og utredning på populærmusikkområdet. Det planlagte Institutt for populærmusikk skal stå for innsamling, bevaring og formidling av norsk populærmusikk. Kulturrådet gir 100 000 kroner til et forprosjekt som skal kartlegge behov og omfang for instituttet, spre informasjon og etablere samarbeid med ulike organisasjoner og institusjoner.

— Dette betyr at vi kan ansette en prosjektmedarbeider til å drive arbeidet videre, sier Aslak Oppebøen i Musikkinformasjonssenteret, som er en av initativtagerne til Instituttet. – Dette var gledelige nyheter.

I tillegg får Norsk Jazzarkiv 100 000 kroner til katalogisering av Johs Berghs samling av jazzmateriale. Samlingen ble våren 2002 overført til Jazzarkivet, og skal nå gjøres tilgjengelig som forsknings- og informasjonsmateriale.

— Vi er veldig glade for denne tildelingen, sier Finn Kramer-Johansen i Norsk Jazzarkiv. – Om vi ikke hadde fått katalogisert samlingen, ville den vært utilgjengelig for både forskere, publikum og journalister.

Kramer-Johansen forteller at Johs Berghs samling bl.a. omfatter en stor og unik samling med private spolebåndsopptak fra klubber, jammer og festivaler.

— Disse opptakene går tilbake til 40-tallet, og byr på svært verdifullt historisk materiale. I tillegg er dette Norges mest komplette samling av jazzinnspillinger på 78-plater, og samlingen inneholder også rekke norske og utenlandske tidssskrifter, bøker og fotografier.

Norsk rockforbund har i samarbeid med Musikkinformasjonen i Danmark og Folkets hus og Parker i Sverige etablert en nettbasert arrangøropplæring. Kurset tar for seg booking, organisering, finansiering, markedsføring og avvikling av konserter og arrangementer, og er en del av en viktig satsing i Norsk rockforbund for å høyne kompetansen hos arrangører på ulike nivåer. Kulturrådet bidrar med 100 000 kroner til dette prosjektet.

Samtidig gir Kulturrådet 50 000 kroner til en utredning om salgs- og konkurransevilkår i norsk bok- og musikkbransje. Utredningen vil bl.a. sammenlikne konsekvensene av frie priser på musikk for utviklingen i musikkbransjen, med konsekvensene av faste priser for bokbransjen. Bakgrunnen for utredningen er en rekke spørsmål knyttet til Kulturrådets bokbransjeutredning som var ferdig i desember 2002. Resultatene skal etter planen presenteres allerede i mai.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.