Vulkantomta_kart

Konsertforeningen Blå om «nye» Blå og Vulkan

Styreleder i Konsertforeningen Blå, Rhiannon Edwards, sier Konsertforeningen ikke har fått en formell melding fra verken forliksråd eller namsmann angående gjeldskravet fra Brenneriveien Jazzhus. Edwards hevder på sin side at Jazzhuset skylder Konsertforeningen penger. – Vi har hatt en avtale der vi skulle hatt en andel i overskuddet av driften. Det har vi ikke fått utbetalt, og det har virkelig satt Konsertforeningens økonomi i faresonen, sier Edwards. Konsertforeningen fortsetter ufortrødent med sin virksomhet og med framtidsplanene på Vulkan.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Styreleder i Konsertforeningen, Rhiannon Edwards, sier at hun vet om at Jazzhuset mener de har krav på penger, men at Konsertforeningen ikke mottatt noe formell henvendelse verken fra forliksråd eller namsmann.

— Det som er helt på det rene er at vi bestrider kravet fra Jazzhuset. Vi mener det er rimelig klart og tydelig at det ikke er gyldig.

Størrelsen på beløpet Jazzhuset krever vil ikke Edwards kommentere, men hun mener at Konsertforeningen i stedet har et legitimt pengekrav til Brenneriveien Jazzhus.

— Vi har tidligere hatt en avtale med Brenneriveien Jazzhus AS der Konsertforeningen Blå har fått en andel av overskuddet av bardriften.

— Vi har utestående overføringer etter denne avtalen helt tilbake til 2003, og det har selvsagt gjort Konsertforeningens økonomi trangere en nødvendig over lengre tid, sier Edwards.

Denne avtalen ble i følge Edwards sagt opp av de nye eierne med virkning fra nyttår 2006.

— Sammen med kravet om markedsleie for bruk av lokalene fra nyttår 2007 ble den økonomiske situasjonen uholdbar for Konsertforeningen i Brenneriveien 9.

— Heldigvis var vi i gang med en dialog om større og bedre lokaler på Vulkan-tomta. Avtalen utgjorde altså en overføring av midler fra bardriften til konsertvirksomheten, sier Edwards.

Navnet Blå

Både Brenneriveien Jazzhus, som nå sitter på leiekontrakten til Blå-lokalene i Brenneriveien 9, og Konsertforeningen Blå gjør hevd på Blå-navnet. Hvem som kommer til å sitte igjen med rettighetene til merkenavnet er ikke avklart.

— Jazzhuset tror de har kjøpt navnet, men det er to parter som har bygd opp navnet Blå, sier bookingansvarlig Erica Berthelsen til Ballade.

Linnea Svensson, styreleder i Jazzhuset, sier at de har kjøpt navnet Blå?

— Jazzhuset har ikke tatt kontakt med oss angående bruken av navnet. Vi har sendt inn en søknad i patentstyret i forhold til logoen, sier Berthelsen.

Nomadeliv

Mens disse konfliktene pågår, fortsetter Konsertforeningen Blå med å arrangerer konserter i Oslo by. Primært vil konsertene i deres regi skje på Fabrikken, et sted Konsertforeningen har en gunstig avtale med.

— Vi har en god og fleksibel avtale med fabrikken. Økonomien gjør det mulig for oss å videreutvikle profilen og produksjonsnivået vi er blitt kjent for, sier Berthelsen.

Konsertforeningen kommer også til å gjøre konserter i samarbeid med Parkteatret og Sound of Mu. Foreningen beholder også nettstedet blx.no, som tidligere har reflektert programmet på klubben Blå.

Vulkan Scene og Kampen Bistro

Arbeidet med Vulkan Scene på Vulkantomta skrider også framover. Konsertforeningen har etablert et driftsselskap med Kampen Bistro, der de deler eierskapet på midten.

Det nye selskapet vil disponere to konsertlokaler, restaurant og kafé.

Når blir dette nye kulturhuset realisert og klart for innrykk?

— Styret i Vulkan Eiendom har vært gira på å få oss inn veldig lenge. Vi er nå enige i en grunnhusleie, men vi er ikke ferdigforhandlet, sier Berthelsen.

— Når det gjelder bygget og hvor det skal være, kan det se ut som om det blir et nytt bygg til oss ved muren opp mot Maridalsveien. Men planene har endret seg mange ganger. Byggingen på området skal begynne i mai.

Når kan dere regne med å flytte inn i deres nye lokaler?

— Vi forholder oss til at det skjer i løpet av høsten. Vi håper at det kan skje i september.

Konsertforeningen har helt nylig hentet ut sine siste eiendeler fra sitt gamle lokale i Brenneriveien 9. Hvordan ser dere på å flytte ut fra deres gamle lokaler?

— Det er utrolig deilig å flytte ut. Det er en lettelse å være ute av det vanskelige forholdet. Det har vært veldig slitsomt, men det er også vemodig.

Konsertforeningen vil også forsøke å få til konserter i Gamle Broverkstedet på Vulkantomta.

— De er i ferd med å rive inventar i den store hallen, og vi jobber med å få til Melvins der. Det er et fint band å sette i et kondemnert lokale, sier Berthelsen.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev