Blå - uteservering x

Konsertforening Blå flytter til Vulkan Scene

Etter åtte år i Blås lokaler ved Akerselva er Konsertforeningen Blå, som er ansvarlig for det musikalske programmet på klubben Blå, på vei ut. Konsertforeningen har lenge ønsket seg bedre backstagefasiliteter og større publikumskapasitet. Brenneriveien Jazzhus AS, som er ansvarlig for bardriften, ble solgt av Kjell Einar Karlsen og Martin Revheim til nye eiere i fjor. Utfordringene i samarbeidet mellom de to foreningene på Blå er videreført med de nye eierne av Jazzhuset. – Vi vil at inntekter fra baren skal gå til kultur, sier Erica Berthelsen, daglig leder i Konsertforeningen Blå. Styreleder i Brenneriveien Jazzhus, Linnea Elisabeth Svensson, bekrefter at avviklingen av samarbeidet mellom Konsertforeningen og Brenneriveien Jazzhus er i gang.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

I følge Berthelsen flytter Konsertforeningen i løpet av neste år, og vil etter planen åpne dørene i nye lokaler på Vulkantomta, litt lenger opp langs Akerselva fra Blå, i august 2007.

— Arbeidstittelen på det nye konsertstedet er Vulkan Scene. Vulkan Eiendom står som eier av området og er i gang med byggingen av Dansens Hus. Når det prosjektet er ferdig, og vi har fått alle tillatelser fra det offentlige, setter vi i gang med byggingen av Vulkan Scene, sier Berthelsen.

Hvorfor flytter dere fra Blå?

— Vi vi vil at inntekter fra baren skal gå til kultur. Vi er avhengig av få penger fra bardriften for å kunne holde virksomheten oppe, sier Berthelsen.

I følge Berthelsen har Konsertforeningen fått overføringer ved et par anledninger siden de nye eierne overtok for ett år siden. Konsertforeningen er nå i forhandlinger med bareierne, som er Brenneriveien Jazzhus.

— Det dreier seg om en avviklingsavtale av samarbeidsforholdet mellom Konsertforeningen og Jazzhuset, sier Berthelsen.

Brenneriveien 8
Styreleder i Brenneriveien Jazzhus, Linnea Elisabeth Svensson, bekrefter at det jobbes med en avviklingsavtale, og at den vil være ferdigstilt denne uken.

— Vi hadde ønsket at Konsertforeningen ble værende på huset, men når de velger å flytte må vi finne ut av hva som er best for begge parter. Jeg ser ikke på det som negativt at de vil starte opp i samme område som oss. Det ligger ikke noe dramatisk i det, jeg ønsker dem lykke til, sier Svensson.

Konsertforeningen har uttrykt misnøye med at overføringen av midler fra barinntektene til drift av konsertvirksomheten ikke har vært i den størrelesorden slik de har ønskett, hva er din kommentar til det?

— Vi har overført betydelige midler til markedsføring, men det er to sider av den saken. Vi har ikke vært helt enige om hvordan tingene har vært, sier Svensson.

Dere skal levere et svar til Konsertforeningen angående avviklingsavtalen, hva innebærer det?

— Jeg vil ikke gå inn på det, sier Svensson.

Men Svensson bekrefter at Konsertforeningen kommer til å levere høstens program på Blå, og at Blå etter Konsertforeningens utferd i løpet av 2007,vil være et sted som skal presentere et bredt spekter av genre.

— Vi ønsker å videreføre den profilen Blå har i dag, og vi vil fremdeles at Blå skal være et godt sted å være. Vi tenker også å legge penger i lokalet og starte med en oppussing. Publikum skal ikke engste seg for at dette blir et dårligere sted å gå til.

— Eierne av Jazzhuset er også kulturaktører i andre deler av bransjen, og vi har vist at vi kan drive riktig i forhold til kultur, sier Svensson.

Vulkan Scene
Konsertforeningen har mottatt 1.2 millioner kroner fra Kulturrådet i oppstartsmidler til Vulkan Scene, penger som skal gå til tekniske løsninger som PA-anlegg og utsmykning av lokalet.

Hvordan ser byggplanene ut i dag, Berthelsen?

— Det kommer an på hva vi lander på helt til slutt, men det prosjektet nå viser, og som vi ønsker at det skal bli, er to scener med kapasitet på henholdsvis 800 og 200 mennesker, en kafé, og en restaurant i et kjellerlokale helt nede ved elven.

Hva med bookingprofilen?

— Vi kommer til å videreføre den genreløse profilen, og fortsette med å satse på høy kvalitet. Vi vil ha mer av de smale og eksperimentelle konsertene. Produksjonskostnadene kommer til å bli lavere i lokalet med 200 i kapasitet enn det vi har på Blå i dag. Vi ønsker også at de større konsertene kan være med på å finansiere de små, sier Berthelsen.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev