7 skarbo_skulekorps Foto Helge Skodvin,

Jazzen kommer godt ut

Forslaget til statsbudsjett går inn for en 8,8 prosents generell økning til kulturformål – og 5,1 prosents økning innenfor musikkområdet. Kulturdepartementet foreslår en bevilgning på i alt 4,1 milliarder kroner i 2002 – en budsjettøkning med i alt 330,5 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2001. Jazzen blir for øvrig spesielt fremhevet som et viktig satsingsområde. – Dette er et resultat av mange års jevnt og trutt arbeid overfor politikerne, både sentralt og regionalt, sier fungerende daglig leder i Norsk Jazzforum, Tone Martinsen.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Jazzområdet er en av årets vinnere i forslaget til kulturbudsjett – og er foreslått styrket med 4,6 mill. kroner. Disse fordeles med 2,6 mill. kroner til fem regionale jazzsentra, 1 million kroner til Norsk Jazzforbund, 0,5 mill. kroner til Molde Jazzfestival og 0,5 millioner kroner til Oslo-klubben Cosmopolite. Forslaget innebærer at Østnorsk, Vestnorsk, Midtnorsk og Nordnorsk Jazzsenter hver får 1,4 mill. kroner i statstilskudd for 2002, og at Sørnorsk Jazzsenter får 0,5 mill. kroner.

Tone Martinsen, som er fungerende daglig leder i Norsk Jazzforum, var i formiddag spesielt fornøyd på de regionale jazzsentrenes vegne:

— Jeg ser at jazzsentrene later til å få gjennomslag for godt og langt arbeid, og nå endelig får muligheter til å utvikle seg videre. Siden disse er medlemmer hos oss, har Norsk Jazzforum i praksis blitt foreslått tilført tre og en halv million ekstra. Det velger jeg å se som et resultat av mange års jevnt og trutt arbeid overfor politikerne, både sentralt og regionalt. Når det gjelder Cosmopolite, så er det jo veldig hyggelig at de får mer penger. Men de er ikke medlemmer hos oss, så vi bør nok prate litt sammen.

Hvorfor tror du at jazzen har endt opp som et av budsjettforslagets vinnere?

— Det er det mange faktorer som bidrar til. Ikke minst har vi svært mange gode norske jazzutøvere som fortjener å få utsikter til en rimelig levestandard. Jeg håper at årets budsjettforslag slår til – og at dette bare er starten på en fremtidsrettet utvikling av norsk jazzliv.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev