Hayden Powell (tv) og Eyolf Dale (Foto: Kari Grete Jacobsen)

– Ikke rør UDs kulturmidler

Å bygge ned UD og Music Norways kultursatsing nå, vil i siste instans gå ut over publikum her hjemme, skriver Hayden Powell og Eyolf Dale.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

UDs kulturmidler er svært viktige for norske musikere og ensembler som turnerer utenlands. Denne virksomheten dekkes av i liten grad av andre tilskuddsordninger. Regjeringen har foreslått å bygge ned ordningen i statsbudsjettet for neste år.

Norsk jazz er i medvind, med solid presseoppmerksomhet og høy konsertfrekvens internasjonalt. Dette skaper arbeidsplasser og muliggjør et mer mangfoldig kulturfelt i Norge.

At norske utøvere, også innen jazzen, har en omfattende internasjonal virksomhet bidrar til at norsk musikk får et større marked. Dersom norske musikeres marked snevres inn, vil det få konsekvenser også for publikum her hjemme.

Treffsikker og ubyråkratisk ordning
Music Norway er i ferd med å bygge opp sitt eksportprogram, som er både treffsikkert og ubyråkratisk. Det foreslåttet kuttet vil ramme en del av kulturlivet som er nytenkende og vitalt, utadrettet og innovativt.

For den norske musikkbransjen er markedet ute minst like viktig som markedet her hjemme, og incentiver som ordningene i Music Norway og UD bør videreføres, ikke bygges ned. Derfor håper vi at UDs kulturmidler skånes når statsbudsjettet skal vedtas før jul.

Hayden Powell, trompetist og styremedlem i Østnorsk jazzsenter
Eyolf Dale, pianist og styremedlem i Østnorsk jazzsenter

 

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev