Sigurd Reinton og Gry Bråtømyr

Fortsatt uvisst for Blå

Blås skjebne er ennå ikke avgjort. – Bystyret innførte faktisk en ny voteringsordning på møtet i går, som innebar at politikerne kun stemte over forskjellige pakkeløsninger, forteller Blås styreleder Sigurd Reinton til Ballade. Den endelige fordelingen av midler innenfor disse pakkene ble byrådenes ansvar alene. – Dermed er ingen ting besluttet ennå, sier Reinton. – Men byråd Anette Wiig Bryn lovte etter møtet at hun ville gjøre hva hun kunne. Representanter for Blå skal møte byråden i dag kl. 14.30.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

— Forhåpentlig vet vi mer etter dette møtet, sier Reinton.

Politikerne i bystyret brukte altså en del av budsjettmøtet i går på å vedta voteringsregler for seg selv som innebærer at de ikke har innflytelse over enkeltsaker. Størrelsen på bevilgningen til jazzklubben Blå er nå opp til byråd Anette Wiig Bryn alene. Bystyret har vedtatt en ramme, og byråden for kultur og næring skal nå selv prioritere mellom trengende kulturinstitusjoner i byen innenfor denne.

Men selv om politikerne fratok seg selv muligheten til å påvirke Blås økonomiske rammer , manglet det ikke på uformelle støtteerklæringer, forteller styrelederen. – Alle var positive til Blå, og jeg har fått flere telefoner fra politikere både i går og i dag som sier det samme.

Han er dermed forsiktig optimist foran dagens møte med kulturbyråden.

— Det blir spennende å se hva hun har tenkt, sier Reinton.

Blå gikk tidligere denne uken ut og fortalte at de hadde måttet sende permitteringsvarsel til 50 av de deltidsansatte som får hjulene til å gå rundt i Oslo-klubben. Daglig leder Erica Berthelsen, som sitter i den ene hele stillingen som finnes på Blå, er sykmeldt. Det var hennes forgjenger og Blå-gründer Martin Revheim også i flere perioder.

Martin Revheim er i dag leder for Kongsberg Jazzfestival, men fortsatt involvert i klubben han og Kjell Einar Karlsen bygget opp. I Dagsavisen i går sammenlignet han Blås situasjon med søsterklubber i København og Göteborg. Klubbene i disse to byene mottar om lag to millioner kroner hver i offentlig støtte, til tross for betydelig lavere aktivitet enn Blås 400 arrangementer i året.

Blå mottar 500.000 over statsbudsjettet, i tillegg kommer 100.000 fra Oslo kommune. Revheim opplevde det som et klart premiss fra Kulturdepartementet den gangen Blå fikk sin halve million over statsbudsjettet, at kommunen var ventet å gi et tilsvarende beløp. Annette Wiig Bryn uttalte i Dagsavisen at hun ikke kjente til dette, siden dette skjedde før hennes tid.

— Vi har vært avhengige av folk som jobber med mye usikkerhet og under arbeidsvilkår jeg ikke er stolt av å representere som leder, sa Revheim til Ballade tidligere denne uken. – Fordi sparekniven alltid har vært tett til strupen, er det heller ikke stort å spare på å rasjonalisere driften. Vi har aldri kunnet tilby god lønn, baransatte har til og med vasket selv.

Nå er det altså opp til byråd Anette Wiig Bryn om de baransatte på Blå kan få bedre vilkår, og om de overhodet har noen jobb å gå til etter 1. mars. Ballade kommer tilbake med mer om denne saken i morgen.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev