Blå, inngangsparti

Fortsatt prøvedrift av nasjonal jazzscene

Kulturrådet gir 750 000 kroner til Norsk Jazzforums etablering av en «nasjonal jazzscene». Prosjektet omfatter primært aktiviteter ved spillestedene Blå og Smuget i Oslo. Jazzforum vil utvikle scenene til viktige møtesteder for publikum og utøvere innen internasjonal jazz og jazzmusikk fra hele Norge, heter det i en pressemelding fra Kulturrådet, der det videre heter at de to spillestedene «danner en fin basis med sine ulike profiler». Norsk jazzforum forteller at man i den fortsatte prøveperioden også vil jobbe med andre mulige kombinasjoner for å videreutvikle den nasjonale jazzscenen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Smugets hovedscene holder høy teknisk standard og er godt egnet til jazzklubb- og konsertarrangementer for større musikere fra inn- og utland, mens Blå retter seg mer mot et yngre publikum og det nyskapende feltet innen musikken, sier Kulturrådet i sin kommentar til bevilgningen.

Prøvedriften av prosjektet «nasjonal jazzscene» i Oslo har pågått siden høsten 2003, med midlertidige styringsorganer for booking av jazzarrangementer og framdriftsplaner. Prosjektet drar nytte av allerede eksisterende kompetanse og teknisk drift hos de to scenene. Kulturrådet støtter prosjektet for å sikre kontinuiteten i etableringen av en nasjonal scene for jazz.

Dagens prøvedrift vil med andre ord fortsette frem til Stortinget og Kulturdepartementet bevilger et permanent tilskudd til drift av den nasjonale jazzscenen.

— Forhåpentligvis vil vi få etablert faste tilskudd i det reviderte statsbudsjettet som legges fram senere i vår, sier en optimistisk Tore Flesjø, som er daglig leder i Norsk jazzforum. Han forteller videre at prøvedriften vil fortsette på Blå og Smuget, men at man i prøveperioden også vil jobbe med andre mulige kombinasjoner for å videreutvikle den nasjonale jazzscenen.

Smuget åpnet i 1985 med lokaler i Kirkegaten 34. Smuget bestod da av fire avdelinger oppkalt etter skikkelsene i Fredrik Stabels «Dusteforbundet». Darwin P, restaurant, Lille Maud, liveavdeling, Diderik og Lille Diderik, diskotek. I 1992 flyttet Smuget til Rosenkrantzgate 22 og avdelingene beholdt de samme navnene. I 1994 utvidet stedet med ytteligere 2 avdelinger; en større liveavdeling, Storm P og en cafeavdeling, Anton B.

Smuget fikk i 2001 nye eiere. I den sammenheng ble Storm P ble bygget om og restauranten fikk et nytt ansikt. De nye eierne fortsatte i følge eget utsagn «arbeidet med å drive Smuget som et av Norges største kulturhus, samt en ekstra satsing på den nye rendyrkede revy- og cabaretscenen, Scene Storm P.»

Blå i Oslo har etablert seg som et av Europas viktigste konsertsteder for jazz – «jazz i videste definisjon av ordet», som stedet uttrykker det på sine nettsider. Her heter det også: – Vi streber etter å presentere alt av kvalitet. Men vi legger spesiell vekt på synliggjøring av udefinerbare og grensesprengende musikkuttrykk.

Blå driver også plateselskapet bp, samt booking- og agentfirmaet Tinnitus. Stedet har blitt kåret til en av verdens viktigste jazzscener, og har samtidig gitt opphav til en helt ny musikkgenre her hjemme. I tillegg til den normale konsertvirksomheten, huser Brenneriveien 9C også faste arrangementer og klubbkonsepter som Moosejuice, Planet Noise, Contagious, Sunkissed, Blålyd, Blårollinger, Tom Tom Club, Soulkitchen, Elektra, Frie Former og Teatersport.

Blå feiret sitt femårsjubileum i 2003, og har store, til dels internasjonalt orienterte planer for kommende år, noe Ballade snart vil komme tilbake til.

Noe av disse planene kan du alt nå lese om på Musikkinformasjonssenterets engelskpråklige nettsider.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev