Olav Dale 1

– Flott jazzsatsing fra Giske – selvmål fra Norsk Jazzforum

Misnøye med Norsk Jazzforum har allerede resultert i en underskriftskampanje fra norske jazzmusikere, med krav om en rekke endringer i organisasjonen. Nå har en ny kampanje tatt form, i kjølvannet av utredningen «Store Jazzensembler – Dynamiske og forutsigbare». De 40 signaturene i dette oppropet mener at Trondheim Jazzorkesters foreslåtte milliontildeling i statsbudsjettet kan ha skjedd på grunnlag av feilaktig informasjon fra Norsk Jazzforums ledelse. – NJFs landsmøte ønsket noe helt annet enn faste statstilskudd til et navngitt orkester. At politikerne kan ha misforstått budskapet fra NJF er ikke rart ­ ledelsen har etter vårt syn forkludret sitt eget utredningsarbeid i saken på grensen til sabotasje, skrives det i oppropet. Nå krever musikerne at NJF «snarest gjør Kultur- og Kirkedapartementet oppmerksom på situasjonen».

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Her er oppropet, underskriftene finnes nederst i denne saken:

Trondheim jazzorkester er ikke et ensemble i vanlig forstand.

Det har hittil hatt formen av et produksjonsselskap for jazz, som med jevne mellomrom lager produksjoner med nye mannskaper, nye gjesteartister og nye ledere.

Alt tyder på at man vil fortsette på den kursen også i framtiden.

Nå har Trondheim jazzorkester i forslaget til statsbudsjett for 2007 fått 1 mill. kr. Dette er en prisverdig markering av kulturstatsråden, som på denne måten sidestiller større jazzgrupper med andre ensembler for kunstmusikk. Den foreslåtte tildelingen er også et bevis på en god, målrettet musikkpolitisk innsats fra miljøene rundt orkestret.

Norsk jazzforums innsats i denne saken er derimot ikke mye å glede seg over.

Det var nemlig ikke en slik løsning det organiserte norske jazzmiljøer ønsket. I selve finalekampen om de store jazzensemblene har den nasjonale jazzorganisasjonens ledelse levert et pinlig selvmål. Norsk jazzforums øverste organ Landsmøtet har nemlig vedtatt at NJF ønsker en ordning med _*tidsbegrensede tilskudd til inntil 5 ensembler, som skal velges ut av et innstillingsutvalg. Dette på lik linje med alle andre tilskuddsordninger.

At Landsmøtet aksepterte et muntlig benkeforslag om å la Trondeheim Jazzorkester bli det det første band i den nye ordningen endrer ikke det faktum at NJFs landsmøte ønsket noe helt annet enn faste statstilskudd til et navngitt orkester.

Landsmøtet ønsket altså at en sterkt etterlengtet offentlig satsing på store jazzensembler skal kanaliseres via denne ordningen, og ikke via øremerkede midler til et bestemt orkester.

At politikerne kan ha misforstått budskapet fra NJF er ikke rart – ledelsen har etter vårt syn forkludret sitt eget utredningsarbeid i saken på grensen til sabotasje. Her inngår manipulasjon av utredningstekst, samt brev og mediauttalelser som tyder på dobbelt agenda. Landsmøtets vedtak er soleklart ­ det organiserte norske jazzmiljøet ønsker en finansieringsordning for flere store jazzensembler som ser helt annerledes ut enn det som nå er foreslått.

Selvsagt ønsker vi at Trondheim jazzorkester skal få beholde sin million, men vi forutsetter at vår egen medlemsorganisasjon Norsk jazzforum snarest gjør Kultur- og Kirkedepartementet oppmerksom på situasjonen, rapporterer tilbake til sine egne medlemmer.

Vi gjør også oppmerksom på at denne saken føyer seg inn i en generell frustrasjon over tilstanden i Norges nasjonale jazzorganisasjon, og engasjementet er stort hos en voksende gruppe norske musikere og ressurspersoner.

Med hilsen:

1. Olav Dale
2. Morten Halle
3. Jan Gunnar Hoff
4. Frode Gjerstad
5. Tore Brunborg
6. Jon Balke
7. Trygve Seim
8. Staffan William-Olsson
9. Rob Waring
10. Håkon Storm-Mathisen
11. Even Kruse Skatrud
12. Jørn Øien
13. Elin Rosseland
14. Knut Aalefjær
15. Geir Lysne
16. Erik Smith
17. Børre Dalhaug
18. Torgrim Sollid
19. Torbjørn Sunde
20. Eckhard Baur
21. Torben Snekkestad
22. Svein Aarbostad
23. Jon Klette
24. Jens Fossum
25. Martin Taxt
26. Helge Sunde
27. Jan Kåre Hystad
28. Frank Brodahl
29. Gunnar Gotaas
30. Guro Gravem Johansen
31. Anders Eriksson
32. Erik Håkon Halvorsen
33. Gunnar Augland
34. Børge Are Halvorsen
35. Ole Jørn Myklebust
36. Jan Olav Renvåg
37. Sigrun Eng
38. Birger Mistereggen
39. Håvard Fossum
40. Rune Haglund

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev