Svein Bjørge, 2003b (Foto: Nina Ruud)

Festivalskandaler rammer uskyldige

Olavsfestdagenes økonomiske rot har fått ringvirkninger også for mange andre festivalarrangører i Midt-Norge, hevder Svein Bjørge i Steinkjerfestivalen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Leif Gjerstad
— Knutepunktfestivalens manglende økonomiske styring har fått særdeles negative konsekvenser for alle oss andre. Næringslivets tillit til festivaler er blitt tynnslitt, og det er knapt mulig å få en kasse brus på kreditt lenger. Det sier seg selv at dette skaper store problemer for mindre aktører uten særlig offentlig støtte, uttalte Steinkjerfestivalens sjef Svein Bjørge da tilstanden for Festival-Norge ble diskutert på åpningsdagen av by:Larm torsdag.
At Olavfestdagene, med over ti millioner i samlet offentlig støtte i 2008, likevel klarte å gå syv millioner i minus og tvang kreditorer til å inngå akkord, karakteriserer Bjørge som ”helt utrolig”. Han mener det inntrufne er et stort argument for å kvitte seg med hele knutepunktordningen.
— Det vil være mye bedre å fordele disse midlene på flere av de mindre festivalene som driver seriøst. Det vil føre til en økt profesjonalisering i en bransje som i for stor grad er avhengig av dugnadsånden for å overleve, sier Bjørge.
Quart mer kommers
Før Steinkjerfestivalen var Bjørge med på å starte opp Hove-festivalen. Den gikk som kjent konkurs i fjor, men da hadde den allerede rukket å få gamle Quart på ryggen. Nå har begge festivalene fått nye eiere og friske penger, og den sørlandske kampen om festivalhegemoniet kan fortsette også i sommer.
Den nye engelske eieren av Hove-festivalen, Festival Republic, skal ha investert i hvert fall 7,5 millioner kroner i Hove09, men noen eksakte tall for bookingbudsjett foreligger ikke. Derimot har den nye Quart-sjef Arild Buli bekreftet at de går offensivt ut, med et bookingbudsjett på hele 50 millioner kroner. Det får også konsekvenser for Quarts musikalske profil.
— Det blir færre band totalt, men større satsing på headliners med en mer folkelig appell, innrømmer Buli som så langt kun har bekreftet Slash som en av årets headlinere i Kristiansand.
Halvparten med overskudd
Det var ikke bare Quart og Hove som gikk på trynet i 2008. Andre profilerte festivaler som Baderock, Skral, Lost Weekend og Storås måtte enten pakke sammen eller i det minste erfare underskudd som truet festivalens framtid. ”Festivalkrisen” ble derfor et velbrukt ord i media utover året.
Monica Larsson i Norsk Rockforbund etterlyser likevel flere nyanser i debatten om festivalkrisen, og viser til en undersøkelse NR har foretatt blant 62 festivalarrangører.
— Av de 42 som svarte opplyste 20 at de hadde gått med underskudd. Men like mange hadde altså gått med overskudd, og mange av disse gjorde det med liten eller ingen støtte fra det offentlige, poengterer Larsson.
Hun framholder også at festivaler som går bra dessuten genererer penger til lokalsamfunnet, og brukte Notodden Bluesfestival som et eksempel.
— Ringvirkningene av festivalen tilfører Notodden om lag 25 millioner årlig. Det er mye penger for en liten kommune.
Svein Bjørge bekrefter at stedsutvikling er et viktig aspekt for mange av de litt mindre, lokale festivalene. Men selv om en levedyktig festival er av betydning for lokalsamfunnet, sitter pengene ekstra langt inne nå.
— Det er ingen tvil om at finanskrisen svir på sponsormarkedet, fastslår Bjørge bekymret.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev