Eldbjørg Løwer, styreleder i NRK

Eldbjørg Løwer ny styreleder i NRK

Kultur- og kirkedepartementet valgte igår Eldbjørg Løwer til ny styreleder i NRK på generalforsamlingen i Norsk Rikskringkasting. Anne Carine Tanum slutter som styreleder etter eget ønske. Løwer er utdannet keramiker og har tidligere blant annet vært ordfører i Kongsberg samt forsvarsminister i den første Bondevikregjeringen. Hun har også sittet i styret i Kongsberg jazzfestival.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Eldbjørg Løwer ble valgt til styreleder etter sjefen for Tanum bokhandel, Anne Carine Tanum, som selv ønsket avløsning.

Eldbjørg Løwer er utdannet keramiker fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Løwer har vært direktør i Kongsberg Nærings- og Handelskammer og programstyreleder i Norges Forskningsråd, og hun innehar flere styreverv. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister og forsvarsminister i den første Bondevikregjeringen.

Løwer, som representerer partiet Venstre, har vært ordfører i Kongsberg kommune og har blant annet sittet i styret i Kommunale Kinematografers Landsforbund, Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg Jazzfestival.

Styret i NRK i perioden 14. juni 2004 til 1. juli 2006 består etter generalforsamlingen av:

Styreleder Eldbjørg Løwer, Kongsberg, og nestleder Thor Bjarne Bore, Stavanger, med styremedlemmene Kåre Lilleholt, Bergen, Stig Herbern, Oslo, Christine B. Meyer, Bergen og Pia Svensgaard, Tromsø.

Varamedlemmer er Lisbeth Tangen, Trondheim og Frederik Engelstad, Oslo.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev