Jon Eberson

Buddypris Til Jon Eberson

Norsk Jazzforums høyeste utmerkelse, Buddyprisen for 2001, ble lørdag 10. august tildelt gitaristen, bandlederen og komponisten Jon Eberson. Prisen ble overrakt av påtroppende daglig leder i Norsk Jazzforum, Tore Flesjø, i forbindelse med konserten «Metropolitan» under Oslo Jazzfestival.Prisen består av en statuett av trompeteren Buddy Bolden – formgitt av Lise Frogg – samt et reisestipend på kr 30.000.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I begrunnelsen fra styret i Norsk Jazzforum for tildelingen av årets Buddypris heter det:

— Buddyprisen for 2001 gis til en utøver som har satt sitt preg på norsk jazz og improvisert musikk siden tidlig på 1970 tallet.

Denne musikeren har i over 30 år utviklet sin spillestil på en måte som gjør at vedkommende i dag har et klart særpreg og personlig uttrykk. Vinneren har ledet en rekke egne band fra trioer til store sammensetninger og medvirket i en rekke ulike prosjekter og konstellasjoner. Som bandleder har prisvinneren stor autoritet og som sidemann er vedkommende svært lojal og lydhør.

Med solid fotfeste i jazzen har buddyprisvinneren arbeidet med mange forskjellige musikalske uttrykk og satt sitt preg på de prosjekter han har medvirket i.

I hele sin aktive karriere har årets buddyprisvinner markert seg på konserter, turneer, festivaljobber og fonograminnspillinger. Det siste året medvirker buddyprisvinneren på flere fonograminnspillinger, som viser hans store allsidighet og dyktighet

Buddyprisvinneren har i en rekke sammenhenger virket som pedagog og således vært en stor inspirasjonskilde for en ny generasjon av unge utøvere innen jazz og beslektet musikk. Han har gjennom sitt virke også vist stor evne til å få fram nye talenter.

Det er femten år siden vi har hatt en Bydddyprisvinner som spiller samme instrument som prisvinneren i 2001. Det er en stor glede å gi Norsk Jazzforums høyeste utmerkelse, Buddyprisen for år 2001, til bandlederen, komponisten og gitaristen Jon Eberson.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev