Per Zanussi (Foto: Jean Christine Cena)

Årets stipender er utdelt

235 000,- kroner musiker- og bansstipender er utdelt fra Norsk jazzforum.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer, og i 2007 har 20 musikere/band fått tildelt stipender på totalt kr. 235 000,-. Det er Norsk jazzforum som melder dette i dag.

Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning.

Ved søknadsfristens utløp i september, var det kommet inn 185 søknader, som er en økning på hele 32 % fra i fjor. Hvert av landets fem regionale jazzsentre har hatt mulighet til å innstille til 1 stipend hver, de resterende er innstilt av Norsk jazzforum.

Følgende er tildelt stipend for 2007:
Musikerstipend:
Ivar Antonsen kr. 10 000,-
Kristin Asbjørnsen kr. 10 000,-
Maria Kannegaard kr. 10 000,-
Håvard Wiik kr. 10 000,-
Per Zanussi kr. 10 000,-
Frøy Aagre kr. 10 000,-
Øyvind Nypan kr. 10 000,-
Line Horneland kr. 10 000,-
Øyvind Brandtsegg kr. 10 000,-
Nils Olav Johansen kr. 10 000,-
Stian Westerhus kr. 10 000,-
Jan Gunnar Hoff kr. 10 000,-

Bandstipend:
Terje Gewelt «Small World» kr. 15 000,-
Gisle R. Johansen / Heavy Experience kr. 15 000,-
Hans Mathisen Quartet kr. 15 000,-
Magne Vestrum / Bull of the Year kr. 15 000,-
Mathilde Grooss Viddal / Friensemblet kr. 15 000,-
Gunhild Seim / Time Jungle kr. 10 000,-
Anita Kaasbøll / Bladed kr. 15 000,-
Glesnes/Ytreberg Quartet kr. 15 000,-

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband, jazzfestivaler og regionale jazzsentre som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev