Ola Kvernberg (Foto: UKM)

Årets første kulturpriser

Under Norsk Kulturskoleråds tradisjonelle nyttårskonsert, «Godt Musikkår 2001» – som ble sendt på NRK 1, fjernsynet 1. nyttårsdag, ble det delt ut tre priser: Barnas Hederspris 2001, Kulturskolekommune 2001 og Talentprisen 2001. Vinnerne ble henholdsvis Trondheimspolitikeren Bodil Skjånes Dugstad, kulturbyen Bergen og jazzfiolinist Ola Kvernberg.

Kalender

Barnas Hederspris 2001

”Barnas hederspris 2001” er en påskjønnelse som deles ut til en person som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for den norske musikk- og kulturskolen. Prisen, som er en bronseskulptur laget av Ørlands-kunstneren Astrid Dahlsveen, gikk til tidligere skoledirektør og politiker Bodil Skjånes Dugstad fra Trondheim.

I begrunnelsen fra Norsk Kulturskoleråd heter det videre: ”Gjennom sitt mangeårige virke som lærer, skoledirektør og politiker har årets prisvinner, i sterk grad, bidratt til å styrke samarbeidet mellom grunnskolen og musikk-, senere kulturskolen. En visjonær og engasjert person, som på et meget tidlig tidspunkt tok til orde for å inkludere flere uttrykk og estetiske fag i den norske musikk- og kulturskolen.

Prisvinneren kommer fra en musikkinteressert familie, og har vært en ivrig pådriver, og politisk døråpner, for musikkskolesaken ved en rekke anledninger.

I et statlig oppnevnt utvalg som bærer hennes navn var hun med på legge et godt grunnlag for den videre utviklingen av musikk- og kulturskolen slik vi kjenner den i dag, og hun var ellers med i arbeidet for å initiere det første ”Positivt Skolemiljø” – prosjektet her til lands.

Prisvinneren har dessuten alltid vært en ivrig talskvinne for de estetiske fagenes plass i den norske grunnskolen.”

Kulturskolepris 2001

I denne kategorien heter det at priskomitèen på fritt grunnlag har vurdert samtlige av landets kommuner med tanke på verdige kandidater til hedersbevisningen ”Kulturskolekommune 2001.” Av de aktuelle kandidatene er det imidlertid en som, i særklasse, skiller seg ut i positiv retning – nemlig kulturbyen Bergen.

Vi sakser videre fra begrunnelsen: ”Prisen tilfaller en bykommune, der byens politikere har satt kulturskoleutvikling på sakskartet, og – gjennom konkret handling – bevist at de ønsker å satse på denne skolen.Fra en beskjeden dekningsprosent på 7,5 i 1996, skal tilbudet bygges ut til 18 prosent dekning i første omgang, og skal videreføres til 30 prosent dekning innen overskuelig framtid. I år ble kulturskolens budsjett styrket med en million kroner, og for året 2001 er det foreslått en økning på to millioner. Nye tilbud som dans, drama, teater og visuelle kunstfag ble innført i 1999, og skolen har etablert seks fagsjefstillinger innen dans, teater, bilde, kunst og musikk.

Kulturskolen i prisvinnerkommunen har også innført et tilbud for voksne elever, og har ellers gjennomført sine selvpålagte opptrappingsplaner på en eksemplarisk måte.

Kommunen har dertil prioritert kulturskolens behov for nye og større lokaler, og oppfylt skolens ønsker om å ta i bruk nye, flotte lokaler i den såkalte ”Lysverksgården” – i sterk konkurranse med andre leietakere fra forretnings- og næringsliv. Prisvinnerkommunen har vist stor vilje til å satse på kulturskolen sin som en viktig faktor i arbeidet for byens barn og unge, og er dermed med på å vise vei i det kulturelle landskapet på en positiv måte.”

Talentprisen 2001

Denne prisen gikk til et talent med stort, kunstnerisk potensiale. Et ektefødt barn av den norske kulturskolen, som nå også har gjort furore som solist sammen med kvartetten Hot Club de Norvège: fiolinisten Ola Kvernberg.

Priskomiteen omtaler Kvenberg som ”et ektefødt barn av den norske musikk- og kulturskolen”, og som en musiker ”som har gledet oss med sitt spill i Norsk Musikkskoleorkester flere år på rad, og som – med sitt alltid gode humør – har bidratt til å skape et godt miljø innad i orkesteret.”

Videre heter det: ”Årets prisvinner er en allsidig herremann, som like gjerne tolker klassiske verker som rytmisk musikk. Med iver, glød og stå-på-humør går han løs på enhver oppgave, stor eller liten. I pausene, eller når andre pakker sammen for dagen, kan det godt tenkes at årets prisvinner fortsetter med sitt spill bak scenen – med en spilleglede som mange kan misunne ham.

Når talentprisen 2001 deles ut har han tatt steget inn i ”stjernenes” rekker. Hans platedebut i høst fikk musikkanmelderne til å trekke fram de helt store superlativer, og selv strenge kritikere i seriøse musikktidsskrifter har vært utrolig slepphendte med lovord og ros.

Historien om årets talentprisvinner er et godt bevis på at den norske musikk- og kulturskolen er en utmerket ballast for den som skal nå opp og fram, og det er en stor glede for oss å be fiolinisten Ola Kvernberg om å komme fram for å motta Talentprisen 2001.”

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.