Eldbjørg Raknes

225 000 kroner delt ut i stipender fra Norsk jazzforum

Norsk jazzforum har nylig delt ut kr. 225 000,- i musiker- og bandstipend. Stipendienes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å kunne fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning. Fem av stipendene er delt ut i regi av landets fem regionale jazzsentre, mens resten er fordelt av Norsk Jazzforum sentralt.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Camilla Slaattun Brauer, Norsk Jazzforum

Stipendiene deles ut i to kategorier; personlig fordypnings-/studiestipend og øvings-/studiestipend for band. Ved søknadsfristens utløp i september, var det kommet inn hele 124 søknader fordelt på 77 personlige fordypnings-/studiestipend og 47 øvings-/studiestipend for band.

Hvert av landets fem regionale jazzsentre har innstilt til ett stipend hver, de resterende er innstilt av Norsk Jazzforum sentralt. Nordnorsk Jazzsenter innstilte Andreas Fliflet, Midtnorsk Jazzsenter innstilte Maria Kannegaard, mens Vestnorsk Jazzsenter valgte ut Ivar Kolve Trio. Sørnorsk Jazzsenter hadde plukket ut Jan Bang som sin mann, mens Østnorsk Jazzsenter innstilte Elin Rosseland Trio.

— Elin Rosseland er en personlig stemme i norsk jazz, begrunner Østnorsk Jazzsenter sitt valg. – I generasjonen etter sterke norske vokalmusikere som Karin Krog og Sidsel Endresen har Rosseland vært tro mot sine egne ideer og vyer i en årrekke. Hun har turt å sette sitt personlige preg på alle de konstellasjoner hun har vært involvert i, og i tillegg til å være en viktig tradisjonsbærer, har hun også utfordret både seg selv og sitt publikum gjennom å strekke og tøye vokalbegrepet i spennende retninger.

— Med vibrafonisten Rob Waring og bassisten Johannes Eick som musikalske lekekamerater ser vi frem til å høre Elin Rosseland Trio anno 2004 på en scene nær oss, heter det avslutningsvis.

Følgende øvrige personer og orkestre er ellers tildelt stipend for 2003 av Norsk Jazzforum sentralt:

Atle Nymo, Frøy Aagre, Einar Aarø, Tonny Kluften, Morten Halle, Jan Inge Melsæter, Torbjørn Sunde, Olav Dale, Eldbjørg Raknes, Olga Konkova Quartet, Ingar Zack/Ivar Grydeland Duo, Bossa Nordpå v/Marit Sandvik, Sidsel Endresen/Christian Wallumrød Duo og Storaas/Nymo Duo.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev