Trond Giske_06 (Bjørn Sigurdsøn/Statsministerens kontor)

Viktig del av Kulturløftet: – Historisk kulturlov

– En historisk lov, sa Trond Giske om Kulturloven som han selv la frem på Vulkan Scene fredag. Statsråden la i sin presentasjon vekt på at dette er en overordnet og generell kulturlov, som er et viktig tiltak i oppfyllingen av Kulturløfte. Videreføring av kulturarven er også tatt inn i forslaget til kulturlov, som kulturministeren håper vil gi lokale kulturløft.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Jan Lothe Eriksen, Norsk Folkemusikk- og Danselag

— Vi forventer lokal innsats for kultur på størrelse med den statlige, sa Giske.
.
Giske fremholdt at det var bred støtte i høringsrunden tidligere i år for innføring av en generel rammelov for kulturområdet.

I NFD sitt høringssvar heter det bl.a.:

«Norsk Folkemusikk- og Danselag ser svært positivt på innføring av en generell rammelov for kulturområdet, og er enig i at kunst- og kultursektoren gjennom dette kan gis ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Vi er videre enig med departementet i at dette også kan legge et bedre grunnlag for å sikre et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter over hele landet, og bidra til å sikre alle lik tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.»

NFD påpekte videre i sitt høringssvar:

«Tradisjonell musikk og dans fra Norge – folkemusikk, folkedans og også samiske tradisjoner – har (…) mye å tilføre samfunnet. Det er på den ene siden et selvstendig og viktig poeng å ivareta og videreføre disse kunstneriske uttrykkene og miljøene som oppebærer dem. (…) Det bør også legges til rette for bedre rammevilkår for tilsvarende tradisjonelle uttrykk som har sitt stedegne opphav annet sted på kloden, men som gjennom innvandrermiljøene i Norge nå har en naturlig plass her. I tillegg er det et stort poeng å styrke denne sektoren fordi disse kunstneriske uttrykkene også er inspirasjonskilder og «råvareleverandør» til andre sjangere.»
.
I lovforslaget som ble lagt frem i dag er lite endret i forhold til det opprinnelige forslaget som var ute på høring i januar. Men med bakgrunn i innspill i høringen og den nylig ratifiserte UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv er verbet «vidareføra» tatt inn i punktet om kulturarv, (§ 2 punkt b). I lovproposisjonen sier departementet bl.a.:

«Vidareføring gjeld spesielt immateriell kulturarv, der det er heilt avgjerande at levande utøvarar vidarefører og utviklar dei ulike kulturuttrykka som til kvart tid vert identifisert som immateriell kulturarv.»
.
Giske fremholdt også at loven vil bli et viktig redskap i forhold til internasjonale utfordringer. Her viser departementet bl.a. til Soria Moria-erklæringen, der det heter:

«Det er avgjørende at handlefriheten i kulturpolitikken, og dermed muligheten til å bygge opp under vårt eget språk og kulturuttrykk, ikke begrenses av internasjonale handelsavtaler.»
.
I det utkastet som var på høring tidligere i år ble også muligheten for en grunnlovsfesting tatt opp som en mulighet.

Departementet sier i lovproposisjonen som ble lagt frem i dag at man vil komme tilbake til disse spørsmålene senere.
.
Loven skal nå behandles av Stortinget, og ventes vedtatt før sommeren.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev