Bronco Busters

UDs reisestøtte – høsttildeling 2004 er klar

Her finner du den komplette oversikten over reisestøtte til profesjonelle norske musikeres konserter i utlandet, innvilget november 2004. I alt 38 prosjekter og artister fikk støtte, innenfor en ramme på i alt 545 400 kroner. I tillegg fikk 11 artister støtte på til sammen 331 800 til utvekslingsprosjekter med land i sør. Arild Andersen, Bronco Busters, Fe-Mail, Mortiis, Gluecifer og NIls Petter Molvær var blant de som fikk støtte.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikkinformasjonssenteret forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning for støtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved høstens tildelingsrunde er det fordelt til sammen 505 000 kroner til 37 søkere. Fullstendig liste over musikerne og ensemblene som har mottatt reisestøtte finnes også på www.mic.no.

Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 9 søknader pop og rock, 5 klassisk musikk og samtidsmusikk, 5 jazz, 5 folkemusikk og 14 blandingssjangere. Fagutvalget som behandler søknadene har i høst mottatt i alt 77 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 3 204 172 kroner.

Søknadssum og tildelte midler fordeler seg på sjangrene på følgende måte:

Samlet for 2004 er det fordelt 1.04 mill kroner til i alt 77 musikere/ensembler.

Følgende profesjonelle musikere nyter godt av reisestøtten i denne omgang:

SøkerProsjekt
Innvilget
Andreas MjøsMusikksjef, Christmas Circus 2004, Finland
5 000
Arild AndersenPromotion-konsert for lansering av ny cd, Italia
10 000
Arve HenriksenSolo konserter / konserter med japanske musikere Tokyo, Japan
10 000
AtomicAtomic 4 konserter i Japan
15 000
BiosphereSouthern Hemisphere Tour, Australia og New Zealand
20 000
Bronco BustersBronco Busters, Turne Tyskland/Østerrike januar 2005
15 000
Bruvoll-HalvorsenKonsert på VIII Folk Festival of Polish Radio «New Tradition», Polen
9 000
Fe-mailKonserter og arbeide med ny cd/dvd i San Francisco, USA.
15 000
Fredrik´s Wonderful EveningKlubbkonseptet Fredrik´s wonderful evening i London
5 000
Free FallFree Fall Europaturné
10 000
GlueciferEuropa turne Gluecifer høst 2004
20 000
Grex VocalisGrex Vocalis til Japan juli 2005
20 000
Hanne HukkelbergKonsert på the Spitz for Hukkelberg med + magical orchestra(no), England
10 000
HelldoradoTurne i Europa
15 000
Ingar Zach / Ivar GrydelandKonserter i Europa og Canada
15 000
Jacob young GroupKonserter i Italia med Jacob Young Group
15 000
Kari RueslåttenTurne i Tyskland
10 000
Karl SeglemKarl Seglem Internasjonal Lansering «Femstein», Frankrike
10 000
Kristine Bråten Berg, Lena Willemark og Marilyn MazurStemmenes Skygge til Folk BALTICA, Tyskland
5 000
MajorstuenKonsert under det ofisielle showcaseprogrammet og «Nordic Nights» arrangementet under bransjemessen Strictly Mundial og Folk Alliance International Conference
20 000
MortiisThe unlimited Grudge tour 2004, Europa
15 000
MotifTurné med Motif i Europa/Japan 2005
25 000
Nils Petter MolværSolo konsert på festivalen «Transmusicales» Berlin, Tyskland
10 000
Ralph Myerz & the Jack Herren BandTour de France 04
20 000
Ratkje, Marhaug og HegreVOICE, Muzicki Biennale Zagreb, Kroatia
6 000
Real Ones trio, Magnet,
Heidi Marie Vestrheim, St. Thomas
4 konserter i Norge og 4 i Danmark. Utvekslingsprogram hvor 3 singer/songwriters fra hvert av landene turnerer hos det andre. Konsertene sendes både i NRK p1 og DR P3. 4 konserter i hvert land
10 000
Spirit of NorwayI forb. med hundreårsmarkeringen arrangeres «Spirit of Norway», en norsk musikkfestival i samarbeid mellom UD, Den Norske Ambassaden og The National Philharmonic Society of Lithaunia.
30 000
Susanna & the magical OrchestraPromotion konsert Dublin og Roma
10 000
Sven Lyder KahrsEnsemble Recherche, Tyskland
3 400
Terje Isungset, Unni Løvlid,
Asle Karlstad
7 konserter, med instrumenter laget av is, en japansk Buthodanser, scene av snø og is.
10 000
The LaunderettesUSA turné vår 2005
20 000
The MormonesThe Mormones, Europaturné
15 000
Trio i ein FjordIslandsturné 9-20. august 2005, Island
10 000
trio MediævalUSA-turne nov/apr
30 000
Trond LossiusElektropoesia (Audiovisuell installasjon), Sverige
10 000
Unni Løvlid og Terje IsungsetTurne i Frankrike
12 000
WEWE på festival i London, torsdag 3. mars 2005, England
15 000

Støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland – musikk

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland innenfor musikkområdet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Ved høstens tildelingsrunde er det bevilget til sammen 331 800 kroner fordelt på 11 prosjekter.

De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Women’s voice, Samspill, Transjoik, Tradisjonel Musica, Inderøy Gledesorkester, BIT20 Ensemble, Sven Lundestad,
Terje Mikkelsen, Poing ans, Catharina Chen og Vajas. Tidligere i år er det tildelt midler til Majorstuen Spillemannslag og asamisimasa.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere, kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer i samarbeidslandene.

2004 er det første året ordningen forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Fordi ordningen er ny, har antallet søkere vært begrenset. Fagutvalget som fordeler midlene forventer at antallet søknader vil stige kraftig når festivaler og institusjoner på musikkområdet blir kjent med mulighetene øm å søke støtte tikl kulturutveksling med land i sør.

Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03-land):

SøkerProsjekt
Innvilget
BIT20 EnsembleKomposisjonsprosjekter på Zanzibar, Tanzania
40 000,00
Catharina ChenSolist med Shanghai Symfoniorkester, Kina
12 000,00
Inderøy GledesorkesterInderøy Gledesorkester m/Dizu Plaatijes, Sør Afrika
40 000,00
Poing POING, turne i Kina april/mai 2005, Kina
50 000,00
SamspillWagner Campos til norge for et møte med norske musikere
8 000,00
Sven LundestadSven Lundestad til Lima, Peru
6 000,00
Terje MikkelsenKonsert med Shanghai Symfoniorkester med norsk musikk og solist, Kina
12 000,00
Tradisjonel MusicaTradisjonel Musica, Brasil
25 800,00
TransjoikTransjoik til Pakistan
50 000,00
VajasAssiocoation Nomads of the World, Marokko
30 000,00
Women´s voiceKonsert i Oslo med Mari Boine og kvinnelige musikere fra ulike deler av verden
58 000,00

Kontaktperson for de to støtteordningene er MIC-direktør Svein Bjørkaas.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev