In Tune 2004, logo

Tune In 2004: – Våger vi å forandres?

Tune in 2004 i Stockholm skal være en møteplass for utveksling av nordiske erfaringer med kulturelt mangfold. Arrangementet er tenkt som en ny plattform for utveksling av erfaringer mellom utøvere, konsertarrangører, kulturpolitikere og -byråkrati i det flerkulturelle Norden. Halvor Voldstad fra Oslo er prosjektleder for NOMUS’ satsing for å styrke det kulturelle mangfoldet i musikkundervisningen i Norden, og orienterer her nærmere om Tune In 2004. Sentralt i det hele står showcase der band og utøvere fra den nordiske verdensmusikkscenen får anledning til å demonstrere sine kvaliteter for arrangører, produsenter og media.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Halvor Voldstad, Musaïk

Hvordan reflekteres det kulturelle mangfoldet på de nordiske scener? Henger vi med? Våger vi å forandres? Med disse ordene inviterer arrangørene for Tune In 2004 til det som kan bli en ny plattform for utveksling av erfaringer mellom utøvere, konsertarrangører, kulturpolitikere og -byråkrati i det flerkulturelle Norden. Tune In vil foregå i det fantastiske kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka, Stockholm, fra 25. til 28. mars i år.

Bak ideen står Teshome Wondimu, mångkulturkonsulent i Stockholms Län og Rani Kasapi, prosjektleder for det nordiske nettverksprosjektet NOMAD. I møtet med nordiske kolleger på internasjonale bransjetreff som Womex og Strictly Mondial fødtes tanken om å etablere en nordisk møteplass. «Hvorfor møtes vi i Essen eller Sevilla når ting ligger så godt til rette for samarbeid og utvikling av nettverk i vår egen region?» Spørsmålet kom opp det ene året etter det andre, og nå står vi foran gjennomføringen av det som forhåpentlig bekrefter fornuften i dette.

Showcase
Sentralt i det hele står showcase der band og utøvere fra den nordiske verdensmusikkscenen får anledning til å demonstrere sine kvaliteter for arrangører, produsenter og media. Og mye tyder på at initiativtakerne fanger opp et stort behov: Da søknadsfristen for å delta i showcase gikk ut i januar, hadde hele 113 band fra Finland, Norge, Danmark og Sverige meldt seg på. Sjangermessig dekker de påmeldte bandene så å si enhver tenkelig stilart innenfor verdensmusikkbegrepet; raï, reggae, klezmer, afrokubansk, balkansk og afrikansk musikk, hip-hop og alle tenkelige og utenkelige fusjoner imellom.

Workshops og seminar
På dagtid er det seminar og workshops som står i fokus. Innledere fra flere land er invitert for å inspirere og stimulere til nye tanker. Diskusjon om framtidige kulturpolitiske strategier veksler med praktiske eksempler på hvordan ulike aktører arbeider med kulturelt mangfold.

For eksempel vil Hardish Virk fra Storbritannia fortelle om sitt arbeid med å trekke nye publikumsgrupper til britiske teatre, og Alan James om hvordan Arts Council of England har gått fram for å styrke det kulturelle mangfoldet innenfor musikkområdet. Odd Are Berkaak fra Universitetet i Oslo har fulgt med flere av forsøkene som har foregått i Norge på det flerkulturelle området som evaluator. Berkaak er opptatt av de kulturpolitiske dilemma som oppstår i forholdet mellom institusjoner og såkalt gressrotnivå for eksempel når man skal utvikle program for undervisning i andre musikkformer enn det institusjonene tradisjonelt har arbeidet med.

Kulturelt mangfold i musikkundervisningen
De nordiske landene står på mange måter langt fremme når det gjelder å gjøre undervisning i musikk tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted eller sosial status. Nordic Sounds har tidligere skrevet om den nordiske musikkomitteens initiativ for å styrke det kulturelle mangfoldet i musikkundervisningen gjennom prosjektet Musaïk (se Nordic Sounds 1/2003).

Dette prosjektet er nå godt i gang og under Tune In 2004 vil NOMUS gi nordiske musikklærere, studenter og andre interesserte anledning til å delta i seminar og praktiske workshops. Workshopene retter seg først og fremst mot musikklærere, -studenter og musikere. Det forutsettes at man har lyst til å jobbe med gehørbasert innlæring, improvisasjon og dans. Blant workshoplederne finner vi blant annet den svenske folkemusikeren Mats Edén i samarbeid med perkusjonisten Tina Quartey, musikerne fra klezmerorkesteret Tummel under ledelse av Pär Moberg, norske og afrikanske musikere i bandet Women’s Voice – samt lærere fra Sri Lanka, Zimbabwe, Mozambique, Senegal, Spania, Ghana og Cuba, som nå er knyttet til World Music Center i Århus, Danmark.

Opprinnelig skulle den brasilianske kulturministeren og musikeren Gilberto Gil vært en av hovedgjestene, men besøket er dessverre avlyst grunnet innenrikspolitiske forhold. Hans erstatter blir den britiske musikeren Aki Nawaz fra gruppen Fun Da Mental.

I seminarene tar vi opp erfaringer og gode eksempler gjennom presentasjoner og diskusjoner om musikkutdanning og musikkopplæring. Community Music ble startet i London i 1983 som et alternativ til etablerte musikkopplæringsinstitusjoner. Under Tune In presenteres bakgrunnen for og virksomheten ved denne institusjonen. Vi får også en rapport fra erfaringene ved Kultursenteret ISAK i Trondheim som har startet et prosjekt inspirert av Community Music. Fra Musikhögskolan i Malmö kommer lærere og studenter for å fortelle om kulturmøtet som metode i musikklærerutdanningen, et arbeid som blant annet omfatter utveksling med institusjoner i Gambia og Argentina.

For mer informasjon se www.tunein.se.

Halvor Voldstad fra Oslo er prosjektleder for NOMUS’ satsing for å styrke det kulturelle mangfoldet i musikkundervisningen i Norden; Musaïk. Prosjektet skal fremme likeverd og likestilling innenfor musikkundervisningen gjennom å ut utvikle og dokumentere ny praksis og nye ideer som kan bidra til utvikle musikkundervisningen i Norden, etablere et nordisk nettverk og samarbeidsformer som gjør erfaring og kompetanse på området kulturelt mangfold i musikkundervisningen tilgjengelig for flere aktører, og bidra til diskusjon og bevissthet om hvilken betydning økt kulturelt mangfold har for musikk- og kulturpolitikken i Norden, og økt bevissthet om opplærings- og undervisningsinstitusjonenes ansvar i det multikulturelle Norden.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev