Elias Akselsen med Åge Samuelsen i bakgrunnen, 2005

Tatermusikk og kulturprosjekter får en million kroner

Romanifolkets/taternes kulturfond bevilget denne uken nesten 1 million kroner til ulike kulturformål blant romanifolk/tatere.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sangerne Veronica Akselsen og Henning Gustavsen er blant 7 søkere som vil få støtte til utgivelse av CD-er med tatermusikk, og sangeren Elias Akselsen får penger til å starte opp et større dokumentasjonsprosjekt omkring romanispråk og gammel tatermusikk.

Halden historiske Samlinger får støtte til å dra i gang et flerårig dokumentasjonsprosjekt om tatere i grensetraktene mellom Norge og Sverige, og Glomdalsmuseet i Elverum får støtte til en konsert og et mart’nsarrangement med fokus på reisendekulturen.

Selbu kommune skal få støtte til bevaring av et gammelt taterhus, maleren Jonny Borge får støtte til gjennomføring av en maleriutstilling med motiver fra romanifolkets historie, og det gis støtte til en teaterproduksjon om nylig avdøde «Big John» Klemetsen.

Et slektsgranskingsprosjekt som tar sikte på å kartlegge norske romanislekters forbindelser med Sverige er også blant prosjektene som får støtte i denne første tildelingsrunden.

Stiftelsen for romanifolkets/taternes kulturfond forvalter avkastningen av det fond på 75 millioner kroner som Stortinget i 2004 bevilget som kollektiv oppreisning for romanifolket/taterne i Norge.

Stiftelsen ble etablert i fjor og styres av representanter for to av de landsomfattende romaniorganisasjonene i Norge, Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) og Taternes Landsforening (TL).

Deler av den årlige avkastningen fra fondet brukes også til å drive et sekretariat som bl.a. skal veilede søkere i prosessen fram til å få støtte fra fondet.

Av årets 26 søkere har fire fått avslag fordi de faller utenfor stiftelsens formål og/eller retningslinjer for tildeling av midler, mens åtte søkere får sine søknader i retur med tilbud om at stiftelsen kan hjelpe til med å utvikle en ny prosjektbeskrivelse som er bedre tilpasset stiftelsens retningslinjer.

Neste tildeling fra fondet skjer i april 2009.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev