Lene Furuli, Førde Internasjonale Musikkfestival

Store steiner og krappe svinger

INTERVJU: Både Norsk folkemusikk- og danselag og Riksscenen for folkemusikk uttrykker en positiv innstilling til Løkenutvalget. Men begge er bekymret for knappe tidsrammer i forhold til utvalgets store ambisjoner. – Det kan være skummelt å snu store steiner på så kort tid, sier Lene Furuli i NFD til Ballade. – Det er en utfordring for både involverte aktører og for departementet å lage en prosess som gjør at alle blir hørt, sier Jan Lothe Eriksen i Riksscenen.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

Kulturdepartementet ved kulturminister Trond Giske har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå de ulike støtteordningene og strukturene på kulturområdet – det såkalte Løkenutvalget, oppkalt etter utvalgets leder Lene Løken. Utvalget skal gjennomgå fordelingsmekanismene og fremme forslag som blant annet bidrar til å redusere kostnadskrevende byråkrati og frigjøre ressurser til kunstnerisk virksomhet, desentralisering og økt innsyn i beslutningsapparatet og å legge til rette for nyskaping og utvikling.

Positiv innstilling

— Vi har drøftet dette gjennom Samstemt, og tok det senest opp på styremøtet nå på fredag. Vi er i utgangspunktet positivt innstilt til at noen vil gjøre noe på dette området. Det er tydelig at ambisjonene er store og at det legges opp til et grundig arbeid. Men vi er litt bekymret for tidsaspektet her. Det kan være skummelt å snu store steiner på så kort tid.

Det sier daglig leder i Norsk folkemusikk- og danselag, Lene Furuli (bildet), til Ballade i dag.

Hun får støtte av daglig leder ved Riksscenen for folkemusikk, Jan Lothe Eriksen, i dette:

— Vi synes dette er veldig spennende og det åpner seg utrolige muligheter her. Vi har lært oss med Giske at ting går fort. Det kan være veldig bra, og han viser både handlingsvilje og handlingsevne. Men det kan også gå litt vel fort i svingene, og det er viktig å sikre seg at man på ”14 dager” ikke gjør uopprettelig skade på noe som bygd opp over lang tid, sier lederen ved Riksscenen.

Kunstnerne må bli hørt

Lothe Eriksen er opptatt av kunstnerne selv blir hørt i denne sammenhengen, og at de ikke opplever at alt brått blir snudd på hodet uten at de får med seg hva som skjer.

— Det er en utfordring for både involverte aktører og for departementet å lage en prosess som gjør at alle blir hørt, sier Lothe Eriksen, som uttrykker at strukturene i kulturlivet trenger en endring.

— Mye kunne utvilsomt blitt gjort mer rasjonelt enn i dag for å få mer ut av hver krone. Men det finnes også en grense for hvor strømlinjeformet ting kan bli. Det er lett å sitte på et kontor å utarbeide systemer og organisasjonskart, men det virkelige livet er gjerne litt annerledes.

Hva er det viktigst for Riksscenen?

— Vi er knapt varme i stolen, men jeg ser noen grep kunne vært gjort også her. Vi må se vår virksomhet i en større sammenheng, blant annet når det gjelder organisering, regionalisering og i forhold til riksscenenes sentrale virksomhet.

Nye ordninger må sikres økonomiske midler

Lene Furuli i NFD sier også at de er positive til å se på interne forhold i kjølevannet av Løkenutvalgets arbeid:

— Vi er åpne for å se nærmere på egne strukturer, både i forhold til tilskudd, men også i forhold til strukturen i egen organisering.

Delutredningen om tilskudd til det rytmiske musikkområdet fremlegges den 1. februar 2008, og Lene Furuli påpeker at denne må gjennomgås grundig.

— Men det som synes å være alfa/omega er at det legges tilstrekkelig med midler i de nye ordningene der de gamle legges ned, sier hun.

Samstemt har utarbeidet to rapporter om regionalt kompetansemiljø og støtte til spillesteder. Hva slags forventninger har dere til at det blir tatt hensyn til disse i Løkenutvalget?

— Løkenutvalget skal gjennomgå hele kulturfeltet, og det er litt vanskelig for oss å se hvilken retning de tenker nå. Men spillestedstøtten bør være et godt innspill som er relevant i forhold til arrangørsiden. Når det gjelder regionale kompetansemiljø, som går på å bygge opp genreoverskridende miljøer i regionene, så mener vi at det henger godt sammen med tanken om desentralisering og det å opparbeide et sterkt musikkmiljø ved siden av det offentlige.

Furuli kan også fortelle at de arrangerer et forum for utøvere den 3. desember i Oslo, som tar utgangspunkt i kunstnerstipendordningen der noe av disse spørsmålene skal diskuteres – også fra artistenes synspunkt.

— Vi skulle egentlig hatt en måned på oss til å planlegge dette forumet, men vi må bare handle raskt og følge ministerens tempo, smiler Lene Furuli.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev