Musikk av Henrik Ødegaard, sunget av Vox Clamantis, kom på plate i juni.

Stor interesse for Rikskonsertenes nye verdensmusikkserie

Rikskonsertenes nye satsing på å formidle verdensmusikk til hele landet har fått overveldende respons fra lokale arrangører i bygd og by. Rikskonsertenes tilbud er utformet som en abonnementsordning med fire konserter i året – i første omgang som et prøveprosjekt i fem konsertsesonger.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Hele 26 arrangører over hele landet har ønsket å delta i ordningen, men Rikskonsertenes budsjett strekker ikke til mer enn 10 arrangører. Følgende steder er valgt ut: KulturHuset i Tromsø, Bodø kulturhus, Trondheim jazzforum, Lillehammer – Kulturhuset Banken, Vågå kommune, Cosmopolite i Oslo, St. Croix-huset i Frdrikstad, Drammens teater- og kulturhus, Urijazz/Nøtterøy kulturhus i Tønsberg og Ibsenhuset i Skien.

Den nasjonale verdensmusikkserien, med navnet WORLD, erstatter Etnisk Musikkafé, som med røtter i Oslo og avleggere i Tromsø, Trondheim og Fredrikstad har levd og blomstret i ni år. Den nye serien er med på å dekke en stadig økende interesse over hele landet for kvalitetsproduksjoner innen paraplybegrepet verdensmusikk. Rikskonsertene legger vekt på at begrepet både skal romme tradisjonsmusikk og moderne flerkulturelle uttrykksformer. En forutsetning er derimot at musikken har røtter også i utenomeuropeiske tradisjoner.
I tillegg til konsertvirksomheten, vil Rikskonsertene og arrangørene i ordningen danne et faglig nettverk, der lokal kompetanseutvikling og stimulering av lokale innvandrermiljøer vil være sentrale temaer.

Konsertserien WORLD omfatter i 2001 og 2002 artister fra Cuba, Frankrike, Nepal, Korea, Sveits og Mali. Først ute er den cubanske sangdronningen Caridad Hierrezuelo. Hennes Norgesturné starter fredag 12. oktober 2001 i Tønsberg.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.