Lene Furuli, Førde Internasjonale Musikkfestival

Statsbudsjettet 2005: Jubel hos Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Statsbudsjettet 2005 ble et stort løft for Førde , som får tilført over en million kroner mer i året. – For disse midlene skal vi lage en enda bedre festival, sier direktør Lene Furuli. Det legger nok heller ikke noen demper på gleden at Kulturdepartementet foreslår festivalen som såkalt Knutepunktfestival fra og med neste år. Om dette går gjennom, kan det også bety økte muligheter for støtte via Norsk kulturfond til andre festivaler.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

På festivalkontoret i Førde sto jubelen naturlig nok i taket, da tallene fra statsbudsjettet ble kjent.

— Dette blir en ekstra giv for alle som står på for å gjennomføre den internasjonale musikkfesten i Førde hver sommder. Nå kan vi lage en enda bedre festival, sier festivaldirektøren. I følge henne skal det ekstra tilskuddet brukes til «kvalitetssikring i alle ledd, samt betre og grundigere research for å finne spennende artistar til festivalen».

Egne produksjoner er også et satsingsområde for folkemusikkfestivalen, som med ekstra midlar får anledning til å utvide de økonomiske rammene for bl.a. samarbeidet med Sogn og Fjordane Teater. Samtidig vil festivalen fortsette arbeidet med å etablere et kompetansesenter for formidling av scenisk folkedans og folkemusikk.

— Utover det vil Førdefestivalen bygge videre på arbeidet som har vært lagt ned de femten åra festivalen har eksistert. Vi er kjent for å vere kvalitetsbevisste, modige og originale i programvalet – det skal vi fortsett, avsluttar en fornøyd festivaldirektør.

Førde som knutepunktfestival

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er fra 2005 foreslått som knutepunktfestival under Kultur- og kirkedepartementet. Det er i denne forbindelse at det statlige tilskuddet til festivalen blir økt til to millioner kroner.

— Folkemusikkfestivalen synliggjør folkemusikken både nasjonalt og internasjonalt og setter derfor denne musikkformen inn i en bredere ramme. Dette er svært positivt. Folkemusikkfestivalen i Førde er dessuten den eneste av sitt slag i Norge. Det er derfor gledeleg at festivalen no blir styrkt slik at han bli endå betre, seier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Som knutepunktfestival vil Førde Internasjonale Folkemusikkfestival få 60 prosent av det offentlege tilskuddet fra staten og 40 prosent fra regionen. Det vil gi festivalen et samlet offentlig tilskudd på 3,3 millioner kroner i 2005, en økning på vel 50 prosent fra 2004.

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival fekk i 2004 det statlige tilskuddet sitt frå Norsk kulturfond. Forslaget for 2005 om Førde Internasjonale Folkemusikkfestival som knutepunktfestival, vil i følge Kulturdepartementet ikke innebære noen tilsvarende reduksjon i det samlede tilskuddet til Norsk kulturfond. Dette vil med andre ord komme andre festivalformål til gode.

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er Norges største flerkulturelle musikkarrangement. Festivalen ble i år arrangert for 15. gong. Rundt 240 artister står hvert år på plakaten, mens rundt 80 store og små programpunkt går av stabelen de fire julidagene som festivalen foregår. Årets festival hadde et samlet besøk på 30 000 mennesker.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev