pixel

Seminarer hos Norrsken 2002

Norrsken er de nordiske folkemusikkmiljøenes svar på by:Larm, og tilbyr både konserter, debatter og seminarer. Ballade bringer her videre en oversikt over seminardelen, der «Folkemusikken på den moderne markedsføringsarenaen» vil være et sentralt tema.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Seminarer under Norrsken 2002:

Fredag 1. februar

Kl. 14.15: Åpning: Og musikken innbyr til seminar …

Kl. 14.30 – 15.00: «Spelmannens plass i direktørenes reisefølge på vei for å erobre verdensmarkedet». Ved Hallgrim Berg, daglig leder Fjell og fjordferie AS. Har folkemusikken og -dansen plass som salgsfremmende middel i moderne markedsføring ? Hvilke kulturelle virkemidler bruker næringslivet som produktselgere?

Kl. 15.00 – 15.30: «Og de så at landet var vakkert…» Ved Eli Skoland, direktør for Salg / Marketingavdelingen i Norges Turistråd. Hvilke virkemidler brukes for å lokke turister til landet? Brukes folkemusikk og -dans som salgsfremmende varer i seg selv, og/eller for å markedsføre produkt ? I så fall, i hvilke sammenhenger? Musikalsk debattinnlegg

Kl 15.30 – 16.00 :«Fashion or tradition.» Ved Olle Paulsson, Drone Musik AB. Hvilken visuell innpakning av denne sjangeren er interessant for markedet; – den nasjonalromantiske, eller den i moderne design? Hvordan må bolaget og spelmannen tenke for å nå ut til et størst mulig publikum?

Kl 16.00 – 16.30: Ordskifte

Kl. 16.30 – 17.00: «På G!» Presentasjon av tenkte, planlagte, påbegynte og avslutta prosjekt. «På G!» er et tilbud til alle deltakerne på Norrsken som vil presentere spennende og interessante prosjekt og/eller aktiviteter for oss andre. Det er et slags Speakers Corner der hele det nordiske netteverket skal få greie på de seneste og rykende ferske nyhetene. Erfaringsmessig er det rift om å få innta talarstolen – for det er mye På Gang.

Lørdag 2. februar

Kl. 10.00 – 10.30: «Spelmannen i takt eller utakt med mytene?» Ved spelmann og arrangør Øystein O. Rudi. Den moderne spelmannen lytter ikke lenger til Fossegrimen, eller…? Flukten fra avsides ungdomshus, fra mytenes fossefall og Nøkkens mørke skogstjern til storbyens neonlys, pulserende arenaer og nye spelkammerater.

Kl. 10.30 – 11.00: Salgsmedier eller kunstformidlere? Ved de nordiske folkemusikerne Maria Röjås (S), Marianne Maans (F), Anja Præst Mikkelsen (DK), Arne M. Sølvberg (N). De store tradisjonelle markedene var spelmannens arena, mens de nye markedsplassene derimot stiller andre krav enn det f.eks. Rørosmartnans trekkfulle, trange og dampende dansesaler midtvinters gjorde. Folkemusikernes egne erfaringer med hvordan de blir brukt i ulike sammenhenger, og hvordan de opplever næringene som oppdragsgivere i inn- og utland. Er disse arenaene attraktive for profesjonelle folkemusikere ? Selger de den kunstneriske sjela si? Går de baklengs inn i framtida? Er det skilnader mellom de nordiske landa i hvordan folkemusikere blir brukt?

Kl. 11.15 – 12.00: Folkemusikk – kun for store høytider og arrangementer ? Ved førsteamanuensis Thor Flognfeldt jr., Høyskolen i Lillehammer. Hvor skal den vanlige rundreisende turist få tilgang til denne delen av kulturarven? Sleivspark og utfordringer til noen og enhver.

Kl. 12.00 – 13.30: Lunsj.

Kl. 13.30 – 15.00: «De spennende krysningspunkter mellom kultur og næring.» Vi leter oss fram til de veikryss der spelmannen og danseren kan møte næringene til gnistrende samarbeid og felles utbytte. Vi utformer veikrysset, tar veivalg ut av rundkjøringa, forbedrer veistandarden til tofelts riksveier og europaveier, og sist, men ikke minst skilter retninger for samarbeid og utvikling mellom kultur (folkemusikk) og næring. Paneldebatt ved debattleder og journalist Jon Høsøien. I panelet: Jan Gerhard Lassen, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet , Hilde Bergebakken, innkjøpssjef i HÅG, Tone Hulbækmo, folkemusiker og Øyvind Kvile, styreleder i Nordisk Folkmusikkommitté.

Kl. 16.00 – 17.00: «På G!» Presentasjon av tenkte, planlagte, påbegynte og avslutta prosjekt. Se ellers fredagen.

Lørdag blir det dessuten avholdt nordisk arrangørtreff. Hensikten med dette treffet er å knytte kontakter over grensen for eventuelt samarbeid med bl.a. konserter og turneer. Erfaringsutveksling er også et stikkord for treffet.

Kl. 15.30 – 16.00: Oppstart av arrangørtreffet, med enkel servering. Arrangørene blir kjent med hverandre.

Kl. 16.00 – 16.30: Innledning ved Lars Farago i Riksföreningen för folkmusik och dans (Rfod).

Kl. 16.30 – 17.30: Hvordan kan man samarbeide? Innlegg av Hilde Bjørkum fra Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. Orientering om Den norske Folkemusikkscena ved Randi Torgersen. Orientering om det svenske Arrangørnettverket ved Anna Carlberg-Kriig. Dialog mellom arrangørene.

Kl. 17.30 – 18.00: «Hva ønsker artistene av arrangørene?» Innlegg ved Billy Lätt. Lätt er høgskolelektor i musikk med formidling som spesialfelt. Han jobber bl.a. som produsent for Telemarkskonserter.

Kl. 18.00 – 19.00: Konkrete muligheter for samarbeid mellom arrangørene. Arrangørene diskuterer seg frem til mulige samarbeidsprosjekter.

Norrsken 2002 er et samabeid mellom Falun Folkmusik Festival og Landslaget for Spelemenn.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.