Bandinstrumenter (raisonsbrassband.com)

Samspill: Positive reaksjoner fra bransjen

MEDIEKLIPP: Unison applaus og samstemt jubel fra organisasjonene. Det er ikke ofte det skjer, men i forbindelse med kulturdepartementets fremleggelse av Samspill virker all være på linje. Dette er positivt for det rytmiske musikkfeltet. Norsk rockforbund kaller meldingen ”en historisk dag for norsk rock”, GramArt mener det er en ”gledens dag”, mens BRAK i Bergen sier at dette er en historisk byggestein og en kulturpolitisk seier for feltet.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

Fredag ble stortingsmeldingen «Samspill – et løft for rytmisk musikk» lagt frem av kulturminister Trond Giske. Blant forslagene som ligger i denne meldingen er en ny struktur med fire tilskuddsordninger for feltet; fonogram-, arrangør-, musiker- og utstyrsordning. En felles stor arrangørstøtteordning foreslås, noe som betyr at tilskuddene som gis til musikkfestivaler, klubber, scener og arrangører innenfor det rytmiske feltet, flyttes inn i en og samme ordning. Det legges dessuten opp til at Musikerordningen skal få et løft. Departementet går også inn for å slå sammen tilskuddet i Norgesnettet og Musikkverkstedordningen i en stor ordning, som omfatter øvingslokaler og utstyr til både scener og øvingslokaler.

Meldingen ser i det hele til å ha blitt meget godt mottatt i miljøet. Ballade har sett litt nærmere på hva noen av de ulike organisasjonene uttaler om Samspill i kjølevannet av fremleggelsen.

Norsk Rockforbund: – En historisk dag for norsk rock

— Dette er en merkedag for norske klubber og konsertarrangører, sier Monica Larsson, daglig leder i Norsk Rockforbund.

NRF mener det er historisk at rock, pop og blues nå likestilles med andre musikkuttrykk når det gjelder kulturell anerkjennelse og betydning. De uttrykker særlig glede over at deres kampsak for etableringen av en ny stor arrangørstøtteordning for festivaler og klubber nå har blitt hørt.

— Kulturdepartementet foreslår flere viktige og riktige grep i Samspill. De legger opp til en ny overordnet struktur med fire tilskuddsordninger innenfor rytmisk musikk: musikkinnkjøp, musiker, arrangør og utstyr for profesjonelle utøvere og aktører. Det er en stor kulturpolitisk seier for Norsk Rockforbund å se at de fleste av våre innspill gjennom Samstemt er tatt med som satsingsområder på feltet: en satsing på en ny stor arrangørordning, satsing på de regionale kompetansesentrene, en ny stor utstyrsordning med en sammenslåing av NorgesNettet og Musikkverkstedordningen og flytte organisasjonenes driftstilskudd til Norsk Musikkråd, heter det fra NRF.

Landslaget for Spelemenn: – Lover bra

Frode Rolandsgard i LfS er glad over økte midler til omstillingsarbeidet mellom de to folkemusikkorganisasjonene.

— Dette er eit kraftig signal frå departementet om at dei vil stø den prosessen som er i gang. Vidare er det spanande at det no blir ei ny, stor klubbstøtteordning der folkemusikkscena blir ein del, skriver Rolandsgard på hjemmesiden til LfS.

Norsk Folkemusikk- og Danselag: – Svært fornøyd

— Gode mål og tiltak som gir store forventninger til statsbudsjettet til høsten. Meldinga legger opp til at det kommer mer penger til det rytmiske feltet, sier Lene Furuli, daglig leder i NFD, om Samspill.

NFD trekker også frem at det loves mer penger til arbeidet mellom NFD og Landslaget for Spelemenn om å etablere en felles avdeling for informasjon- og formidling, samt for større endringer i organisasjonssturkturen på folkemusikkfeltet. NFD mener dette er et skritt i retning av en mer synlig folkemusikkgenre.

— NFD er også særskilt glade for den nye ordningen for helårsarrangører. Den nye ordninga skal ha som formål å sikre drift og programmering for arrangører, klubber og scener over hele landet. Støtten til Den norsk folkemusikkscena vil blant annet være del av denne ordninga, heter det fra NFD, som også støtter forslaget om å etablere én stor musikerordning og at det skal settes av midler til drift av regionale kompetansesenter.

GramArt: – En gledens dag for norsk pop og rock

— Dette er en gledens dag! Hvem hadde vel trodd for noen år siden at populærartist-sjangeren skulle bli et satsningsfelt, sier daglig leder i GramArt, Elin Aamodt

GramArt mener at stortingsmeldingen innebærer en klar satsning på norsk pop og rock, blant annet gjennom å etablere likeverd mellom sjangrene og økt fokusering på å styrke artistenes rettigheter. De finner det også gledelig at det legges opp til et fokus på kompetanseheving generelt, bedre ordninger for konsertarrangørene og en styrking av næringspotensialet innen rytmisk musikk.

— Vi har i Stortingsmeldingen nådd frem med GramArts budskap om økt fokus på utøveren, en styrking av alle artistens samarbeidspartnere og en bedre tilrettelegging slik at artistene skal kunne leve av musikken de skaper, heter det fra GramArt.

De støtter den nye strukturdelingen med fire tilskuddsordninger og synes det er ”fantastisk at kulturministeren også gir lovnader om en dobling av musikerstøtten når Statsbudsjettet legges frem til høsten”. Dette vil bety minst 10 millioner kroner som skal bidra til å få norske artister ut på veien, i følge GramArt.

— Dette vil bety masse for våre medlemmer, og det er så godt å lese at det fra departementet nå legges klare føringer for en betydelig økt satsing på artistene, sier Aamodt.

GramArt trekker også frem at tlskuddsordningene kommer til å styrke rammevilkårene for artister.

— Spesielt gledelig synes vi også det er at næringsperspektivet fremheves og er en av departementets hovedmålsetninger. Dessuten har også GramArt endelig vunnet frem i én av våre største kampsaker i år, å beholde vederlagshensynet i Fond for Lyd og bilde.

Norsk musikkråd: – Store positive ringvirkninger

Stortingsmeldingen om rytmisk musikk løfter et helt felt og gir store positive ringvirkninger for hele musikklivet, mener Norsk musikkråd.

— Her ryddes det opp i en jungel av støtteordninger og det signaliseres at det kommer mer penger i statsbudsjettet for 2009. Og det skal satses på den kompetansen som finnes, ikke minst i Norsk musikkråd både nasjonalt og regionalt. Vi setter stor pris på at Regjeringen har ambisiøse mål, sier Terje Adde i Norsk musikkråd.

Norsk jazzforum: – Jazzen gleder seg over ny stor klubbstøtteordning

Norsk jazzforum registrerer at klubbstøtteordningen på to millioner flyttes over til den store arrangørstøtteordningen sammen med de andre sjangerordningene.

— Den nye store arrangørstøtteordningen innebærer et stort løft for området, og vi er glade for at politikerne har tatt signalene fra musikkorganisasjonene på alvor og nå prioriterer arrangører med helårsdrift, sier styreleder i Norsk jazzforum, Odd Erik Hansgaard.

— En satsing på arrangører med helårsdrift vil være et løft også for det kunstneriske programmet, og ikke minst for musikerne. I tillegg er vi glade for at det blir videreutvikling av regionale kompetansesentre inkludert jazzsentrene, avslutter Hansgaard.

BRAK: – En historisk byggestein er lagt

BRAK (Bergens Rockaktører) sier seg også veldig fornøyd med Stortingsmeldingen, og mener den legger første byggestein i utviklingen av det rytmiske musikkfeltet i Norge, og at den er en kulturpolitisk seier for det rytmiske musikkfeltet.

— Dette er en dag for historiebøkene, hvem hadde trodd dette for 10 år siden? Det føles utrolig godt og uvirkelig å holde Stortingsmeldingen i hånden, og se med egne øyne at regjeringen faktisk tar feltet vårt på alvor, sier daglig leder Frøydis Moberg.

BRAK uttrykker særskilt glede over at Kulturministeren kommer med et løfte om at musikerordningen minst skal dobles på neste års budsjett, og at han lover betydelig økt satsning på klubbarrangørene. De mener det nå vil bli mer forutsigbare ordninger for både musikere og arrangører, og at man lettere skal kunne gjennomføre mindre prosjekter raskt.

BRAK er også fornøyde med at de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk og styrking av faglige nettverk er et satsingsområde for regjeringen framover.

— BRAK jubler høyt, men venter med å juble for full hals til vi ser Statsbudsjettet for 2009, for det er klart at Stortingsmeldingen må følges opp med en kraftig økonomisk økning på de forskjellige tilskuddsordningene og satsingsområdene, heter det fra Bergen.

MFO: Gledelig

Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon uttrykker gleder over at Regjeringen ”nå viser både vilje og evne til å ta det rytmiske musikkfeltet og dets aktører på alvor.”

— Gjennom de tiltak som foreslås vil bransjen få verdifull bistand til å styrke og profesjonalisere alle ledd i denne kreative, men også sårbare næringskjeden, skriver Bjerkestrand i sin kommentar på hjemmesiden til MFO.

— Hva det varslede løftet innebærer av økonomi, vil vi først få se i høstens forslag til statsbudsjett. Men allerede nå synes det åpenbart at både musikere og arrangører på det rytmiske feltet vil kunne forholde seg til færre, men vesentlig større støtteordninger, mener Bjerkestrand.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev