Einar Solbu, Rikskonsertene

Rikskonsertene og ytringsfriheten

Både Rikskonsertene og Cosmopolite har måttet tåle mye kritikk etter den mye omtalte avlysninmgen av det sveitsiske klezmer-orkesteret Kol Simchas i helgen. Her presenterer Rikskonsertenes direktør, Einar Solbu, sitt syn på saken. Han tar selvkritikk for at det oppsto en situasjon som klart strider mot de mål og prinsipper som ligger til grunn for Rikskonsertenes virksomhet, og avslutter med følgende løfte: – Rikskonsertene tar lærdom av hendelsen, og vil i fremtiden gå de mil tiden krever for å holde ytringsfriheten i hevd.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Einar Solbu, direktør i Rikskonsertene

Det er mange og sterke reaksjoner på at klezmer-bandet Kol Simchas konsert på Cosmopolite i Oslo ble avlyst sist søndag.

Knapt noe annet prinsipp er mer bestemmende for Rikskonsertene virksomhet en prinsippet om ytringsfrihet. Vår viktigste oppgave er å skape arenaer der kunstnere som har noe viktig å si gjennom musikk, skal få stå fram i full frihet, uavhengig av sosial, religiøs, etnisk eller politisk bakgrunn. Jeg vil våge å påstå at vi alltid har praktisert dette prinsippet, ja, at vi endog har gjort det med en viss dristighet.

Enkelte tolker avlysningen av Kol Simchas Oslo-konsert slik at Rikskonsertene har latt dette grunnleggende prinsippet vike. Rikskonsertene engasjerte Kol Simcha til å turnere i Norge fordi det er et fremragende band. Jeg beklager dypt at bandet ikke fikk møte publikum i Oslo slik de fikk møte publikum på ni andre steder i Norge, og slik de har fått møte Oslo-publikum på Cosmopolites scene for et par år siden under Rikskonsertenes Verden i Norden-festival.

Jeg er høyst ydmyk overfor det faktum at på tross av at avlysningen var konsertarrangørens beslutning, er Rikskonsertene medansvarlig for at det har oppstått en situasjon som klart strider mot de mål og prinsipper som ligger til grunn for arbeidet vårt. Og, til tross for at det ikke er hyggelig å motta offentlig kritikk, er jeg glad for de reaksjonene som minner både oss og alle andre om hvilke grunnleggende verdier vi må ha høyeste beredskap for å verne om.

Rikskonsertenes turné med Kol Simcha har funnet sted. Avlysningen i Oslo har funnet sted. Musikerne har reist hjem. Det er ikke mulig å spole tilbake, selv om vi hadde villet. Rikskonsertene tar lærdom av hendelsen, og vil i fremtiden gå de mil tiden krever for å holde ytringsfriheten i hevd.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev