Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk- og Danselag)

Norsk Folkemusikk- og Danselag søker prosjektutviklar

NFD har ledig eitt års prosjektstilling for utvikling av ein ny årleg festival/ bransjetreff for klassisk tradisjonsmusikk og dans i Kristiansand/ Agder-regionen, som skal innehalde konsertar med klar tradisjonsmusikkprofil (norsk og utanlandsk), fagseminar for sektoren og kulturpolitisk konferanse. Festivalen skal etablerast med god forankring i regionen, og med basis i NFD sitt internasjonale nettverk.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Prosjektutviklaren sine oppgåver vil mellom anna omfatta:

* Å greie ut etablering av festivalen med tanke på fyrste gjennomføring i 2005.
* Å legge til rette for forankring og samarbeid om gjennomføring med aktuelle partnarar i regionen.
* Forberede søknader for å sikre økonomien til etablering og gjennomføring.
* Samt å gjennomføre nokre pilotarrangement hausten 2004.

Me søker etter ein nøyaktig, omgjengeleg og kontaktskapande person, gjerne med kjennskap til det norske miljøet innan folkemusikk og dans. Vi vil legge vekt på følgjande kvalifikasjonar:

* Relevant utdanning innan kulturadministrasjon.
* Erfaring frå prosjektarbeid, arrangørverksemd, festivalaktivitet eller tilsvarande.
* Evne til å kunna arbeida sjølvstendig og strukturert.
* Relevant kontaktnett er ein fordel.

Arbeidsstad vil vera Næringshagen i Valle kommune. Tiltreding 1. august 2004. Løn etter avtale.

Send søknad med kopiar av attestar og vitnemål til: Norsk Folkemusikk- og Danselag, P.b. 440 Sentrum, 0103 Oslo. Søknadsfrist er 25. mai 2004.

For meir opplysning ta kontakt med dagleg leiar Jan Lothe Eriksen på telefon 22423290, eller på e-post nfd@folkogdans.no.

Norsk Folkemusikk – og Danselag – landslag for slåttespel, kveding og bygdedans – har som sitt fremste føremål å halde oppe dei ubrotne folkemusikk- og bygdedanstradisjonane i Noreg, å fremje norsk folkemusikk og bygdedans som fullverdige kunstformer, og ivareta utøvarane sine faglege, økonomiske, sosiale og kunstnarlege interesser. Laget driv Norsk Folkemusikkformidling og Norsk Folkemusikkatalog (http://www.folkogdans.no/), og er aktiv deltakar i Nordisk folkemusikkomite og European Network of Traditional Music and Dance.

I samarbeid med og stønad frå Cultiva (Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse), Bykle kommune, Setesdal regionråd, Valle kommune og Vest-Agder Fylkeskommune skal NFD no i gang med å utvikle ein ny festival for tradisjonelle folkemusikk i Kristiansand/Agder-regionen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev