Nivelkinn

«Nivelkinn»-CD får «kongeleg» lansering

1. august kjem «Nivelkinn» på CD med Heilo/Grappa som utgjevar. Lanseringa skjer i Bø i Telemark eitt år etter suksessframføringa på Telemarkfestivalen, og med prinsesse Märtha Louise på første rad er det grunn til å snakke om ei kongeleg lansering. Der er Øyonn Groven Myhren og Odd Nordstoga som har gitt Aslaug Vaas diktsyklus ei musikalsk drakt.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

«Nivelkinn» på CD er ein viktig produksjon, slår Grappa-direktør Helge Westby fast. Både fordi publikum får fornya kjennskapen til Aslaug Vaa, ein av Nordens fremste lyrikarar, og fordi Groven Myhren og Nordstoga har gitt diktsyklusen ei musikalsk drakt som kler orda til Aslaug Vaa.

«Nivelkinn» er ein eigen diktsyklus i Aslaug Vaa’s debutsamling «Nord i leite» frå 1934. Det er eit trekantdrama lagt til Nivelkinn, eit fantasirike med klare geografiske og språklege kjenneteikn frå diktarens oppvekst i Kviteseid i Telemark. Til desse tekstane har Øyonn Groven Myhren og Odd Nordstoga laga musikk, først og fremst folkemusikkinspirert, men absolutt «crossover» og med klar appell til eit breitt publikum.

Det musikalske dramaet var eit tingingsverk til Telemarkfestivalen 2001. Seinare er det oppført med stor suksess i diktarens barndomsbygd og på Det Norske Teateret i Oslo, og Groven Myhren og Nordstoga har også gjennomført ein turné til ein del større norske byar.

CDen frå Grappa/Heilo er eit live-opptak frå premieren i Bø i fjor, men varsamt pynta på, som Westby uttrykkjer det.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.