Valgerd Svarstad Haugland 2004 (Foto: Berg, KKD)

NFD: – Kulturministerens krav om mer enn 35% norsk musikk i NRK – et langt skritt i riktig retning!

Norsk Folkemusikk- og Danselag er godt fornøyd med kulturministerens redegjørelse om NRK overfor Stortinget i går. For svak norskandel og dårlig sjangerbredde i NRKs musikkprofil er noe NFD har påpekt lenge. At ministeren nå ber om mer enn 35 % norsk musikk i alle NRKs kanaler, mer egenproduksjon og sjangermessig bredde både når det gjelder programkategorier og sammensettingen innen den enkelte programkategori, oppfatter vi som en klar melding om større sjangerbredde også i musikkbruken i alle NRKs kanaler, skriver NFDs leder Jan Lothe Eriksen i dette innlegget.

Kalender

Av Jan Lothe Eriksen

Kulturministeren slo fast i går at NRK som allmennkringkaster har ansvar for å ta vare på og utvikle nasjonal kultur og identitet. Sammen med hennes påpekning av behovet for sjangermessig bredde, ser vi nå frem til en musikkprofil der hele bredden i norsk musikkliv slipper til i NRKs generelle musikkbruk – og der den klassiske norske tradisjonsmusikken gis en naturlig plass.

I sin redegjørelse sa kulturminister Valgerd Svarstad Haugland bl.a. dette:

«Det er klart at NRK må ha stor oppslutning i folket. Men lyttar- og sjåaroppslutning kan aldri vera det einaste suksesskriteriet for ein ikkje-kommersiell allmennkringkastar som NRK. Med andre ord må NRK også i beste sendetid senda program som ikkje er for det breie lag av folket.»

«Allmennkringkastarane skal tene dei demokratiske verdiane i eit samfunn, dei skal ta vare på og utvikla nasjonal kultur og identitet og dei skal sikra kulturelt mangfald.»

«NRK har eit særskilt ansvar for å tilby det norske folket eit breitt tilbod av nyhende, aktuell informasjon og kulturstoff. Dette inneberer at programmenyen skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både når det gjeld samansettinga av programkategoriar og samansettinga innanfor den einskilde programkategori.»

«Men allmennkringkastarar kan ikkje berre driva med formidling av det andre produserer. NRK må òg sjølv ta ansvar for å produsera drama som tar utgangspunkt i norsk språk, kultur og røyndom. Eg legg òg vekt på, President, at NRK skal ha eit ansvar for sjølv å produsera musikk, både som del av eigne program og som sjølvstendige sendingar.»

«P4 og Kanal 24 er forplikta til å senda 35 og 30 prosent norsk musikk. NRK må liggja høgare enn dette, og det gjeld alle kanalane, både i radio og fjernsyn.»

Det er knapt overraskende at radiosjef Nils Heldal straks går ut og varsler behov for særordninger for P2 og P3. Ei heller at han samtidig går ut fra at det er NRKs noe enkle definisjon på «norsk» som skal gjelde. Vi trenger nå en grundig debatt om hva som skal klassifisere som «norsk musikk», der både hensynet til utøvere, opphavsmenn/ stedegenhet og produsenter er med som faktorer. Deretter bør en slik definisjon tas med i NRKs nye vedtekter, sammen med øvrige krav til det lisensfinansierte kringkastingsselskapet.

Hele redegjørelsen fra kulturministeren er ellers å lese på denne lenken.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev