Schous-senteret, fasaden

MFO støtter riksscene for folkemusikk i Oslo

Forbundsleder for Musikernes fellesorganisajon, Arnfinn Bjerkestrand, signaliserer nå støtte til etableringen av en riksscene for foklemusikk og folkedans i Schauskvartalet i Oslo. – MFO ser fram til at profesjonelle utøvere innen folkemusikk og folkedans i Norge nå får sin riksscene – 2005 er et passende år for en slik avklaring, mener Bjerkestrand. Sammen med Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund, har MFO-lederen også tatt initiativ til en henvendelse til de rødrønne partiene – der de ber om «en tydelig definert kunstnerpolitikk»

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

På hjemmesidene til Musikernes Fellesorganisajon, kommer gir Bjerkestrand varm støtte til en riksscene for folkemusikk og folkedans – lokalisert i det nye Schaus-kvartalet i Oslo:

— På initiativ fra Norsk Folkemusikk- og Danselag har det en tid vært arbeidet med å få etablert en riksscene for folkemusikk og folkedans. Forslaget om en slik ny nasjonal institusjon plassert i hovedstaden fikk i fjor vår støtte fra en enstemmig kulturkomité (!) under behandling av Kulturmeldingen. Nå foreligger planer for å legge Riksscenen i et nytt Schous kulturkvartal i Oslo, på samme sted Byrådet i Oslo legger til rette for døgndrift av 50 nye øvingsrom i Vørterhuset, ny avdeling for Oslo kommunale musikk- og kulturskole, Bårdar danseinstitutt, og der Byrådet også ønsker å plassere Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk, oppsummerer MFO-lederen, før han konkluderer:

— MFO ser fram til at profesjonelle utøvere innen folkemusikk og folkedans i Norge nå får sin riksscene som kan gi denne økende gruppen kunstnere arbeids- og utviklingsmuligheter, og gi et bredt publikum muligheten til å oppleve kvalitetene i denne musikken og dansen. 2005 er et passende år for en slik avklaring!

MFO har også nylig tatt del i en skriftelig henvendelse til de kommende regjeringspartiene. Sammen med Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund, ber MFO om «en tydelig definert kunstnerpolitikk». I brevet, som er stilet til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ber de tre organisasjonene om bedre kår for kunstnerne i landet. Det fremmes blant annet ønsker om styrking av statlige fond, utbedring av sykelønnsrodningen for kunstnere, utvikling av stipendordningen og fortsatt arbeid for å sikre kunstneres vern om opphavsrett.

«Forutsetningen for at Kulturløftet skal gi resultater, er i stor grad de profesjonelle kunstnernes skaperevne og arbeid. Kunstnerne er nasjonens kreative kapital. Kunstnere er nasjonens kreative kapital», skriver de tre organisasjonene.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev