Samstemt 2006: Illustrasjonsbilde

– Lite ambisiøst på vegne av kulturen

Musikkorganisasjonene bak Samstemt 2006 mener den avtroppende regjeringen har for lave ambisjoner på vegne av norsk kultur. Organisasjonene hadde håpet at innspillene og argumentene de har presentert for Kulturdepartementet i større grad hadde sunket inn. Nå forventer Samstemtalliansen at den kommende regjeringen innfrir det forpliktende Kulturløftet som har blitt lansert tidligere.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Vi gjør det dere ba oss om – vil dere gjøre det vi ber dere om?

Det var spørsmålet som de seks organisasjonene bak Samstemt-initiativet nylig stilte til landets kulturpolitikere. Svaret synes foreløpig å være et nokså klart ”nei”, i det minste om fremlegget til statsbudsjettet for 2006 skal legges til grunn.

Som den eneste organisasjonen innenfor Samstemtalliansen kunne Norsk jazzforum fredag juble for 3,5 million i ekstra bevilgninger for 2006. Aksepten for opprettelsen av Nasjonal jazzscene i Oslo kommer etter mye arbeid.

– Dette er veldig gledelig. Dette har vi jobbet for i mange år, sier daglig leder Tore Flesjø i Norsk jazzforum.

Fullt så fornøyd er ikke lederen av Norsk Rockforbund, Monica Larsson, som nok en gang må se at organisasjonen ikke får en eneste krone i budsjettøkning fra Svarstad Haugland.

Til Nrk.no uttaler Larsson, som nå står i stor fare for å måtte permittere sine ansatte:

— Dette er hårreisende. Rocken nevnes ikke med et ord, der man snakker om økte bevilgninger i det framlagte statsbudsjettet. Det er tydelig hva Bondevik og hans folk prioriterer.

Rockforbundet finner en liten trøst i at Valgerd Svarstad Haugland som en av sine siste handlinger går inn 60 prosent statlig finansiering av et norsk rock- og popmuseum, som blir foreslått lagt til Oslo og Schous Plass.

— På vegne av norske arrangører håper vi på langt bedre tider under en ny rød-grønn regjering, sier Larsson, med følgende utfordring til den nye kulturministeren:

— Ønsker de rød-grønne et Kultur-Norge med levende musikk i hele Norge hele året, må det satses på ny støtteordning for klubbarrangører og styrking av midler til kompetanseheving. En omfattende styrking av norsk musikk må settes igang nå, og rock og pop generelt må få langt bedre levevilkår.

Monica Larson får klar støtte av daglig leder i Norgesnettet, Sigmund Valberg.

– Konsekvensen av denne politikken og dette budsjettet er en utarming av norsk rock og populærmusikk, og et veldig mye dårligere tilbud til publikum, sier Valberg i den felles pressemeldingen som Samstemt-initiativet sendte ut fredag..

Heller ikke folkemusikkorganisasjonene kan sies å være særlig fornøyde.

— Det er særdeles skuffende og overraskende at det ikke kommer ett eneste signal om hvordan staten har tenkt å medvirke til etablering og drift av en ny Riksscene for folkemusikk og folkedans, sier prosjektleder for scenen, Jan Lothe Eriksen.

En utvidelse av innkjøpsordningen for fonogrammer er også avlyst, til tross for klare forsikringer fra politisk ledelse i Kulturdepartementet.

– Dette er vi svært skuffet over, sier Erling Andersen i FONO. – Vi beklager også at det ikke er bevilget midler til videreutvikling av digitale distribusjonssystemer for norsk musikk.

Samstemt-organisasjonene utgjør til sammen en betydelig og bredt sammensatt del av musikk- og kulturfeltet. Initiativet omfatter FONO, Landslaget for Spelemenn, Norgesnettet, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk jazzforum og Norsk Rockforbund.

De seks musikkorganisasjonene har bl.a. produsert to større behovsanalyser som svar på kulturpolitikernes oppfordring til musikkorganisasjonene om å sta sammen med samlede krav. Disse vil du kunne finne som lenker blant artiklene nedenfor, samtidig som du også vil finne grundig bakgrunnsmateriale på www.samstemt.no.

Kultur- og Kirkedepartementets egne sider om Kulturbudsjettet for 2006 finner du på http://www.dep.no/kkd/norsk/dok/statsbudsjett/2006/bn.html. Flere av organisasjonene i Samstemt har også sendt ut egne pressemeldinger for sine felt. Disse kommentarene vil publiseres i løpet av dagen her på Ballade..

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev