Samstemt 2006: Illustrasjonsbilde

– Ligger an til et stort løft for den rytmiske musikken

– Samstemt! støtter konklusjonene i Løken-utvalgets rapport ”For full musikk! – om tilskuddsordningene for det rytmiske musikkområdet.”. Forslagene er i tråd med Samstemts egne tanker om framtidas tilskuddsordninger til rytmisk musikk, melder de i dag.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Det har vært en spennende prosess og Samstemt! gratulerer Løken-utvalget med raskt og godt arbeid. Vi ser fram i mot Stortingsmeldingen som er meldt i løpet av våren og til konkrete tiltak for bedre tilskuddsordninger og til økte bevilgninger for det rytmiske musikkområdet. Om utvalgets forslag blir satt ut i livet, vil det føre til et løft for hele det rytmiske feltet.

Som interesseorganisasjoner ser vi fram til å kunne bidra i forvaltningen av de raske midlene til utøvere og arrangører. ”Utvalget mener at interesseorganisasjonene er best i stand til å forvalte ordninger som krever nærhet til aktuelle miljøer”. Samstemt mener utvalget har rett i skillet mellom de store ordningene som bør forvaltes av en statlig institusjon, Norsk Kulturråd, og de raske og nære i interesseorganisasjonene.

Mange områder er nevnt, men Samstemt etterspør en klarere holdning fra utvalgets side angående ei ny stor innkjøpsordning for fonogram. Dette er et svært viktig grep og er nevnt i rapporten som innspill fra Samstemt, Mfo og GramArt, men utvalget sjøl ser ikke ut til å ha noen konkrete meninger om saken.

Samstemt er glad for det vi kan kalle et gjennombrudd for ei stor arrangørordning og synes utvalget treffer godt i forhold til de regionale kompetansesentrene og behovet for at disse forankres regionalt og får utvikle seg ut fra lokale forhold.

Det er Samstemt som melder dette i dag.

Samstemt: Fono, Norsk Rockforbund, Norgesnettet, Norsk jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Landslaget for Spelemenn.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev