Boine_og_Giljane09/Foto: Eirik Pettersen

Kulturpris til Boine og Giljane

Anders Jahres Kulturpris for 2009 tildeles artist og kulturformidler Mari Boine og ballettkunstner Espen Giljane.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det melder Anders Jahres humanitære stiftelse i en pressemelding. Stiftelsen bemerker også at dette er første gang utøvere innen samisk kunst og ballett mottar prisen.
Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats, fortrinnsvis på forskjellige felter i norsk kulturliv og er delt ut årlig siden 1990. Prisvinnerne mottar hver kr 500 000. Dette året for at de på sine respektive områder har vært nyskapende og grensesprengende, også når det gjelder formidling. ”Slik har de på en avgjørende måte bidratt til at deres kunstneriske uttrykk har nådd et større publikum, langt utenfor Norges grenser. Dermed har deres innsatser hatt en samfunnsmessig betydning ut over deres prestasjoner som enkeltkunstnere”, heter det i meldingen.
Prisutvalget består i 2009 av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Øivin Fjeldstad, Nina Sundbye og Kjetil Trædal Thorsen. Fra deres begrunnelse har vi hentet følgende:
«Ved å tildele Mari Boine Anders Jahres Kulturpris ønsker Stiftelsen å hedre en kunstner som med en unik skaperkraft, integritet og formidlingsevne har skapt grensesprengende musikalske uttrykk med den samiske tradisjonen som klangbunn. Hun skal ha en stor del av æren for at den samiske musikken ikke lenger betraktes som en etnisk kuriositet, men som en levende del av verdens musikkarv.
Ved å tildele Espen Giljane Jahre-prisen ønsker Stiftelsen å sette fokus på en person som i løpet av sin snart 30-årige kunstnerkarriere har utvist en spesiell kvalitativ evne til å fremheve og videreutvikle ensembler, så vel som enkeltpersoner – i nasjonal og internasjonal ballettsammeheng».
(hele omtalen, samt oversikt over tidligere prismottakere kan leses her).
Prisen vil bli overrakt i Gamle Logen 3. september

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev