Schous-kvartalet, innvendig

– Kulturkvartalet Schous må få ei avklaring i haust

– Her er det ingen signal om at staten tar ansvar for etableringa av Riksscene for folkemusikk og folkedans, seier Maria Høgetveit Berg, leiar for utvalet som nå arbeider med etablering av Riksscena. – Alternativet som no er under planlegging i Kulturkvartalet Schous i Oslo må ha ei avklaring i haust om arbeidet skal koma vidare. Når me ser at det er pengar til andre sjangrar i stort mon, er dette ein prioritering det er vanskeleg å forstå, heiter det i ei kommentar til framlegget til kulturbudsjett for 2006.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

28/03/2020 Kl. 19:00

Oslo

Fatoumata Diawara

28/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Det er særs skuffande og overraskande at det ikkje kjem nokon signal om korleis staten har tenkt å medverke til etablering og drift av ein ny Riksscene for folkemusikk og folkedans, seier Maria Høgetveit Berg, som er leiar for utvalet som nå arbeider med etablering av Riksscena.

Riksscena skal ikkje innebere bygging av nok eit prangande kulturhus, men etablering av ”ein viktig og nødvendig institusjon for eit veksande profesjonelt miljø av utøvande kunstnarar innan folkemusikk og folkedans i heile landet, som også omfattar folkemusikk og dans med tilknyting til innvandrarmiljøa i Norge”.

Etableringa inkluderer også oppbygging av eit tidmessig og sjangertilpassa produksjonsmiljø som skal gje moglegheiter for kunstnarleg utvikling, styrking av arbeidsmarknaden for kunstnarar frå heile landet, kompetansebygging innan produksjon, scene og formidling for heile sektoren, samtidig som det vil gje fleire og betre opplevingar basert på tradisjonell folkemusikk og folkedans til publikum.

— Etter at Kulturdepartementet sjølv i Kulturmeldinga slo fast sitt spesielle ansvar for sjangeren, og etter at ein samrøystes Kulturkomité på Stortinget gav si støtte til ”initiativet for å få i gang en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans” i Kulturmeldingsperioden er dette uforståeleg, seier Maria Høgetveit Berg.

Oslo kommune gjekk nyleg inn for ei ”etablering av et kulturkvartal i tidligere Schous bryggerier på Grünerløkka, med Opplevelsessenter for pop og rock, øvingslokaler for musikk i Vørterhuset, nasjonal Folkemusikkscene samt lokaler for Bårdar danseinstitutt og Oslo musikk- og kulturskole.”

— Alternativet som no er under planlegging i Kulturkvartalet Schous i Oslo må ha ei avklaring i haust om arbeidet skal koma vidare. Husleiga vil ikkje kome før i 2007 eller 2008! Når me ser at det er pengar til andre sjangrar i stort mon, er dette ein prioritering det er vanskeleg å forstå, seier Høgetveit Berg i sin kommentar til framlegget til kulturbudsjett for 2006 frå Valgjerd Svarstad Haugland.

Utvalet for Riksscena for folkemusikk og folkedans består av Maria Høgetveit Berg (leiar, kultursjef i Ål kommune, styremedlem i NFD), Asgaut Bakken (prosjektleiar for Den norske Folkemusikkscena), Stein Olav Henrichsen (kunstnarleg leiar Bit 20 og Opera Vest/ styreleiar i ULTIMA), Benjamin Kehlet (utøvar i Folkedansteatret i Oslo), Unni Løvlid (utøvar/ leiar i Laget for folkemusikk i Oslo og medlem i Rådet for folkemusikk og folkedans) og Martin Revheim (gründer for BLÅ og festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival).

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev