Schous-kvartalet, innvendig

Ja eller nei til Riksscene for folkemusikk?

En Riksscene for folkemusikk, lokalisert i Schous-kvartalet. Med rom for tradisjonell norsk folkemusikk, eksperimentelle avarter og folkemusikk som har kommet til Norge via innvandrermusikere. En vakker tanke, men blir det noe av? Klokken tikker for Norsk Folkemusikkformidling, som har lagt inn en søknad til staten på 7 millioner. Får de ikke positivt svar i løpet av høsten, går planene i vansken. Ballade snakket med kulturkomiteen – og fikk svar.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Prosjektet er stort og ambisiøst – en Riksscene for folkemusikk, lokalisert i det nye Schous-kvartalet. Formålene og bruksområdene skal være mangfoldige, som beskrevet i flere tidligere artikler på Ballade. (se lenker under teksten, red. anm.)

Inn i miljøet, ut i verden

Kort oppsummert er målet å lage et arnested for det voksende profesjonelle miljøet av utøvende kunstnere innenfor folkemusikk og folkedans i hele landet.

Dette skal også omfatte folkemusikk og dans med tilknyting til innvandrermiljøene i Norge. Punkter som er spesielt uthevet i opprettelsesplanene, er:

  *
  Kompetansebygging innen produksjon, scene og formidling
  *
  Flere og bedre opplevelser basert på tradisjonell folkemusikk og folkedans til publikum.
  *
  En nasjonal overbygning for profesjonalisering og kunstnerisk utvikling av folkemusikk og folkedansområdet i hele landet
  *
  En motor i utvikling og styrking av tilpassa bransjekunnskap for sektoren
  * Et nav i bygginga av lokale og regionale spillesteder og arrangører, og være et springbrett mot utlandet og være med på å øke eksporten av levende forestillinger/konserter og plateproduksjoner.

Trenger svar fort

Men til tross for at initiativtakerne har presisert at dette ikke skal være noen gigantisk og prangende monolitt, trengs det selvfølgelig penger.

Ballade snakket i dag med en av initiativtakerne til den nye Riksscenen, daglig leder for Norsk Folkemusikk- og danselag, Jan Lothe Eriksen. Han forteller at responsen fra politikerne må komme fort, om ikke prosjektet skal gå til hundene:

— Gjennom brev til kulturministeren og kulturkomiteen har vi bedt om 7 millioner for å få i gang arbeidet. Disse pengene må vi ha fra neste år av, men garantien om statlig drift må foreligge allerede i løpet av høsten. Vi er nå prosjektert inn i Schous-kvartalet av KLP Eiendom AS, som eier bygningsmassen.

Med alle henvendelser og søknader sendt, er det lite Lothe Eriksen og de andre initiativtakerne kan gjøre før politikerne svarer. Så langt har de ikke fått noen formelle svar, i følge Lothe Eriksen:

— Vi driver og snekrer sammen vedtekter nå, mens vi venter på svar. Problemet er bare at hvis vi ikke kan gi KLP Eiendom en avklaring i løpet av høsten, må KLP få andre leietakere inn i de lokalene som i dag er satt av til en nasjonal riksscene for folkemusikk. Da mister vi den viktige synergieffekten vi ønsker oss med organisasjoner som det planlagte Nasjonale opplevelsessenteret for norsk populærmusikk, Oslo Musikkråds Vørterhusprosjekt med 50 øvingsrom, Oslo kultur- og musikkskole/ Bårdar Danseinstitutt og flere private aktører innen musikkområdet i Kulturkvartalet Schous.

Definitiv avgjørelse?

Etter et par telefoner fikk Ballade tak i andre nestleder i den nybakte kulturkomiteen på stortinget, nemlig Senterpartiets Erling Sande. I følge Sande har kulturkomiteen knapt rukket å finne stolene sine:

— Det eneste møtet vi har hatt, er selve konstitueringsmøtet, ingen saker har vært tatt opp skikkelig enda.

Det som skjer nå, er at den nye regjeringen forsøker å ”rett’ opp alle feilan fra i går” – altså den forrige regjeringens budsjettforslag.

— Komiteen jobber nå med en tilleggsproposisjon til det budsjettet Bondevik-regjeringen la frem før de gikk av. Det er selvfølgelig den gamle regjeringens budsjett som kommer til å ligge til grunn, men det er lite sannsynlig at det blir veldig store endringer så snart det reviderte budsjettet foreligger fra den sittende regjeringen, forteller Sande.

Noe som betyr at flertallsregjeringen Stoltenberg sine avgjørelser og endringer antakelig kommer til å bli endelige – også i forhold til en Riksscene for folkemusikk.

Møte i dag, svar om 14 dager

Og svaret Riksscenen venter på, vil komme fort, lover Sande:

— Jeg har bare sittet på Stortinget i fire uker, men gleder meg til å ta fatt på arbeidet. Jeg har et møte med initiativtakerne til Riksscenen for folkemusikk allerede klokken 1400 i dag, der formålet er å gi meg, som en representant for kulturkomiteen, en orientering om prosjektet.

Når får de svar fra dere?

— Tilleggsproposisjonen til budsjettet blir offentliggjort den 10. november – da vi de få svar på om det er bevilget penger til en Riksscene for folkemusikk, og i så fall hvor mye. Jeg vil ikke kunne fortelle noe mer til noen enn jeg allerede har fortalt deg nå, sier Sande.

Hva med SP da? Hvor stor vekt kommer dere til å legge på den synergieffekten et Schouskvartal med popmusikk, folkemusikk, øvingrom og dans kan gi? Kommer sammensetningen av de ulike institusjonene som er planert til Schous plass til å være utslagsgivende for om dere vil gå inn for en Riksscene for folkemusikk her, eller ikke?

— Dette kulturområdet er viktig for Senterpartiet. Som en del av den folkelige kulturen er dette ett av områdene vi ønsker å fokusere på i tiden fremover. Men jeg kan altså ikke si noe mer konkret før den 10. november, avslutter Erling Sande.

Utvalget som arbeider med utredning av konkretisering, etablering og drift av Riksscene for folkemusikk og folkedans ledes av Maria Høgetveit Berg (kultursjef i Ål kommune/ styremedlem i Norsk Folkemusikk- og Danselag), og består ellers av Asgaut Bakken (prosjektleder for Den norske Folkemusikkscena), Stein Olav Henrichsen (kunstnerisk leder for Bit 20 og Opera Vest/ styreleder i ULTIMA), Benjamin Kehlet (utøver/ Folkedansteatret i Oslo), Unni Løvlid (utøver/ leder i Laget for folkemusikk i Oslo/ medlem i Rådet for folkemusikk og folkedans), Martin Revheim (gründer BLÅ m.m.), og Jan Lothe Eriksen (daglig leder av Norsk Folkemusikk- og Danselag)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev