Ellen Horn, 2006 (Foto: Riksteatret) (Foto: Riksteatret)

Hva betyr «kulturelt mangfold» i kulturformidlingen?

På Union Scene i Drammen er det mandag og tirsdag seminar om kulturelt mangfold i dagens Kultur-Norge. Hvilke utfordringer møter en ny arena, bygget på ideen om kulturelt mangfold? spør Du Store Verden! med et seminar som først og fremst retter seg mot arrangører. En rekke av landets fremste kulturarbeidere og kulturpolitikere har meldt sin ankomst til seminaret.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Hva betyr «kulturelt mangfold» i kulturformidlingen? Hvordan skaper vi et kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i befolkningen? Hvordan forankrer vi interkulturelle prosjekter lokalt?

Og hvilke utfordringer møter en ny arena, bygget på ideen om kulturelt mangfold?

Det er noen av spørsmålene som stilles, når Union Scene og Du store verden! setter fokus på spørsmålene rundt det kulturelle mangfoldet. Seminaret er det andre i Du store verden!s serie av arrangørrettede seminarer støttet av Norsk kulturråd og NORAD.

— I mange år har stortingsmeldinger, statsbudsjett og kulturlivet snakket varmt om nødvendigheten av at kulturformidlingen og -politikken skal gjenspeile det kulturelle mangfoldet i samfunnet vårt. Institusjoner er blitt pålagt å inkludere det kulturelle mangfoldet / det såkalt «flerkulturelle» i sin virksomhet, midler (dog begrensede) har vært øremerket «flerkulturelle» prosjekter, og det er oppmuntret til tiltak drevet frem av minoriteter i kunstneriske miljøer, sier arrangørene.

Union Scene og Du store verden! vil med dette seminaret være med på å sette fokus på noen av dilemmaene med dette arbeidet.

— Samtidig som vi arbeider for at kulturelt mangfold skal være et naturlig element i kulturlivet, handler det om et felt som på fortsatt lang sikt må være gjenstand for øremerking av midler, særskilt fokus og hensyn, sier Du Store Verden!.

— Det såkalte «flerkulturelle feltet» er en egen kategori i dagens kulturliv. Minoriteter fremheves som ressurser, samtidig som de ofte ses på som eksotiske «tiltak» der etnisk bakgrunn fokuseres mer enn kunsten som presenteres. Anmeldere spør seg om hvordan ikke-vestlig kunst skal forstås og vurderes, og det «flerkulturelle» oppfattes ofte som alle «de andre» – minoritetene – i stedet for den faktiske betydning: «oss alle».

Du store verden! fremmer selv kulturelt mangfold i kunst- og kulturformidlingen. Nettverket skal bl.a. utvikle en nasjonal virksomhet med ”multidisiplinære prosjekter” som involverer internasjonale artister både fra Norge og utlandet, og som forankres i lokale og faglige miljøer.

Seminaret byr på innledere fra forskjellige miljøer, som setter fokus på forskjellige sider og dilemmaer innenfor «kulturelt mangfold i kulturlivet». Det vil være en samtale med utveksling av erfaringer og synspunkter, og skal gi en oppsummering som vil være nyttig både i daglig virke for kulturarbeidere – og som innspill til beslutningstakere og kulturpolitikere.

Union Scene, også kalt Drammen Internasjonale Kultursenter, er Drammens nye storstue. og ble etablert for å utvikles til et «nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling».

Møteleder er Dankert Freilem, som er direktør for Rådet for Drammensregionen. Såkalt prosessleder for seminaret er Odd Are Berkaak,. professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Blant de mange innlederne, debattantene og fagpersonene finner vi ordfører i Drammen kommune, Tore Opdal Hansen, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Randi Øverland, daglig leder i Du store verden!, Eli Borchgrevink, og Norsk kulturråds direktør Ole Jacob Bull.

Også Ellen Horn, teatersjef ved Riksteatret og tidligere kulturminister, og kultursjef i Sveriges Televisjon, Ozan Sunar, vil komme med sine innspill. Musiker Celio de Carvalho vil ta for seg temaet ”Artister i det mangfoldige kulturlandskapet”, mens NRKs Marit Lie snakker om medier og kulturelt mangfold.

I tillegg har følgende Stortingsrepresentanter meldt sin deltagelse: Lise Christoffersen (AP, Arbeids- og sosialkomiteen) Tove Karoline Knutsen (AP, Familie- og kulturkomiteen), Ågot Valle (stortingsrepresentant SV, Utenrikskomiteen) , Magnar Lund Bergo (SV, Finanskomiteen) Per Olaf Lundteigen (SP, Finanskomiteen) Trine Skei Grande (V, Kulturkomiteen) Trond Helleland (H, Transport- og kommunikasjonskomiteen), May-Helen Molvær Grimstad (KrF, leder i Familie- og kulturkomiteen) og Ulf Erik Knudsen (FrP, Familie- og kulturkomiteen).

Også Musikkinformasjonssenteret vil være representert ved seminaret. I tillegg til selve seminarprogrammet, som finner sted mandag og tirsdag ettermiddag, blir det mandag kveld også konsert på Union Scene med Cheikh Lô, med Diom de Kossa & Touba Orchestra som oppvarming.

I tillegg blir det også kunstneriske innslag under selve seminaret.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev