Helene Bøksle - Elverhøy

GramArt: – NFD bør beklage

GramArt reagerer kraftig på at «Norsk Folkemusikk og Danselag bidrar til å sette et urettmessig og skadelig søkelys på en ung artist i en viktig fase av hennes karriereoppbygging.» De kaller NFDs fremgangsmåte «kynisk», og oppfordrer organisasjonen til å be Helene Bøksle om unnskyldning.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Terje Klausen, daglig leder i GramArt og Marianne Antonsen, styreleder i GramArt

Norsk folkemusikk- og danselag (NFD) sparker høyt når de angriper artisten Helene Bøksle med beskyldninger om uredelighet og antydninger om brudd på åndsverksloven. Det er ikke til å undres over at Helene Bøksle som debutant på platemarkedet opplever NFDs angrep som en belastning.

GramArt oppfordrer NFD til å sette rev i seilene der de nå turer fram med sin markeringssak for tradisjonsbærerne. Organisasjonen bidrar til å sette et urettmessig og skadelig søkelys på en ung artist i en viktig fase av hennes karriereoppbygging. GramArt mener NFD ikke har ført troverdig dokumentasjon for at det er begått brudd på åndsverksloven ved den aktuelle utgivelsen. Vi mener NFD umulig kan ha tenkt igjennom de fulle konsekvenser av sitt PR-jippo. Vi oppfordrer organisasjonen til å presisere at det ikke er grunnlag for å hevde at utgivelsen er et plagiat.

GramArt er kjent med at det har skjedd en feil ved registrering av komponistrettigheter i TONO for verket ”Natta vi har”. Dette fordi det er registrert fulle komponistrettigheter til musikken, mens det riktige ville ha vært å registrere del-rettigheter som komponist. Det må kunne anses som et hendelig uhell. Produsent Sindre Hotvedt har i dag vedgått og beklaget feilen, og den vil bli rettet.

At NFD kan ha et poeng i at det er behov for forbedring av og opprydding i TONOs registrerings- og poengberegningssystem, kan vi gjerne støtte dem i. Det rettferdiggjør ikke organisasjonens metode i dette tilfellet, der de kynisk bruker en ung og profilert artist som blikkfang for organisasjonens kampsak – mot artistens vilje og mest sannsynlig til stor skade for artisten.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev