Hardingfele_vannfall (Foto: Oskar Andersen/NTR)

Folkemusikkmiljøet om TONO og underrapportering

INTERVJU: TONO meldte nylig om underrapportering blant norske konsertarrangører til vederlagsorganisasjonen, noe som medfører at rettmessig vederlag ofte ikke tilfaller rett opphavsmann. Folkemusikkfeltet ble særlig trukket frem av TONO som dårlige til å rapportere inn spilt musikk. Ballade har i den forbindelse spurt en del aktører i dette miljøet om hva som kan være årsaken til dette. – Musikerne må nok også ta noe av oppgaven med å påminne om dette – også er det nok behov for en kompetanseheving blant arrangørene, mener Lene Furuli i Norsk folkemusikkformidling.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

Lene Furuli driver med artistprofilering og formidling i Norsk folkemusikkformidling (NFF), som er Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) sin arrangør- og formidlingsorganisasjon.

Må bli flinkere

TONO mener det foregår underrapportering blant norske konsertarrangører, og blant ”folkemusikk især”. Hva er Norsk folkemusikkformidlings kommentar til dette problemet?

— Vi må nok bare få våre musikere til å bli bedre på å rapportere inn. Det har i folkemusikken vært mange utøvere som spiller tradisjonelt stoff uten rettighetshavere, men nå som det er flere som lager egen musikk med tilhørende rettigheter bør nok både musikere og arrangører skjerpe seg på dette området.

Hvorfor tror du ikke arrangørene betaler TONO-avgift?

— Det er ikke godt å si, men igjen har det nok en del med å gjøre at det i folkemusikken dreier seg mye om tradisjonelt stoff uten rettighetshavere. I dag foregår det mer konserter med både nytt og gammelt materiale, men arrangørene er kanskje i mange tilfeller uerfarne og kjenner ikke systemet godt nok. Musikerne må nok også ta noe av oppgaven med å påminne om dette – også er det nok behov for en kompetanseheving blant arrangørene.

Artistene har ansvar

Asgaut Bakken, prosjektleder i Den Norske Folkemusikkscena, er ikke forundret over at det meldes om spesielt mye underrapportering i folkemusikken:

— Nei, det er ikke så rart. Det er veldig mange som spiller som ikke er registrerte TONO-medlemmer. De som spiller solistkonserter får i beste fall vederlag for sine arrangementer. De som ikke spiller nytt materiale får forsvinnende lite, hevder Bakken, som både er positiv til en bedre innrapporteringsrutine og kritisk til dagens klassifiseringssystem i TONO som han mener fungerer negativt for folkemusikken på bekostning av andre genre.

TONOs Elisabeth Dahl uttalte til Ballade at: ”Prinsipielt sett er det ansvarlig arrangør som skal rapportere. Men artisten må uansett fortelle arrangøren hva som blir spilt, og da oppfordrer vi artisten til å sende dette direkte til oss”.

Hvordan arbeider du som arrangør for å bedre rutinene i forhold til innrapportering?

— Jeg har nok tenkt på dette mer som en artistsak enn en arrangørsak. Det er artisten selv som må fylle ut TONO sitt skjema for hva som er spilt, mens arrangørens oppgave blir å skrive under skjemaet. Det er muligens behov for bedre kompetanse om hele denne rutinen både blant arrangører og artister. En bedring av systemet ville også vært et pluss for folkemusikkgenren i sin helhet, sier Asgaut Bakken.

Frustrasjon i folkemusikkmiljøet

Jan Lothe Eriksen er daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag, og han mener også det er en generell frustrasjon i folkemusikkmiljøet som mener det er urimelig at TONO tar full pris for konserter med tradisjonelt repertoar, men at dette ikke er noen grunn til ikke å være korrekt med innrapporteringen.

Det kan virke som det er en tendens i folkemusikkmiljøet til både å være misfornøyd med dagens TONO-system, samtidig som dagens muligheter ikke utnyttes skikkelig. Er det et paradoks?

— Ja, det kan du si. Men her må utøverne også være mer bevisste på at de selv passer på å innrapportere til TONO, eller sørge for at arrangørene gjør det. Jeg trodde dette problemet var på bedringens vei, men det ser ut til at vi fremdeles har en lang vei å gå, innrømmer Lothe Eriksen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev