Oddrun Hegge bygger langeleiker, og har også bygd mange hardingfeler tidligere. - En kan vanskelig se for seg at langeleikspillet i Norge kunne hatt så høyt nivå som det har uten innsatsen til Oddrun. Hun stiller alltid opp med fagkunnskap, en hjelpende hånd og sørger for at instrumentene er optimale når små og store skal yte en ekstra innsats, skriver prisarrangørene om årets mottaker av folkemusikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekkens musikkpris. (Foto: Audun Bratrud)

Egil Storbekkens musikkpris til musiker, instrumentmaker og pedagog Oddrun Hegge

– Hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og er på ulike vis en komplett utøver som har satt spor etter seg der hun har hatt kurs og konserter gjennom mer enn 40 år, sier juryen om årets prisvinner.

Kalender

Live Tuesday: Mary and the Moon

29/11/2022 Kl. 19:00

Oslo

Operapub i Teaterkjeller’n 30. nov.

30/11/2022 Kl. 21:00

Oslo

Opera for barna – I gudenes rike

01/12/2022 Kl. 11:30

Oslo

Oddrun Hegge fra Øystre Slidre kommer fra en sterkt tradisjonsbærende slekt, med mange aktive og allsidige folkemusikkutøvere og håndverkstradisjoner som stod sentralt i hverdagslivet.

Hegge studerte to år ved Norsk Kunsthandverkskule på Voss, og begynte i lære hos felemaker Olav Viken på Valdres Folkemuseum i 1987, der hun senere ble ansatt som instrumentmaker. Gjennom Ringve museum fikk hun på 90-tallet et studieår ved Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg i Tyskland, med fordyping i restaurering av musikkinstrumenter. Oddrun Hegge er i dag høyt verdsatt i det norske instrumentmakermiljøet, og instrumentene hennes står høyt i kurs, bekrefter arrangørene av Storbekkens musikkpris.

Hegge har vært med på en rekke plateinnspillinger og forestillinger i ulike sammenhenger, holdt konserter og kurs i langeleikspill, rettledet i langeleikbygging og reparert og forbedret flere hundre instrumenter. I 20 år har hun undervist på langeleik i kulturskolene.

Oddrun Hegge setter håndverket og folkemusikkarven i sammenheng med andre kulturytringer, og har vært en sentral tillitsvalgt og forkjemper for nynorsk og dialektbruk, ungdomslagsarbeid, internasjonal solidaritet og i arbeidet for menneskerettigheter.

– Oddrun er en nødvendig støttespiller og lærer for «FolkemusikkUng» i Valdres, skriver juryen bak årets prisutdeling. – For de som studerer ved Norges musikkhøgskole, Ole Bull Akademiet og Raulandsakademiet med langeleik som hovedinstrument, er hun en helt nødvendig ressurs som studentene ofte oppsøker for å få hjelp med instrument og teknikk. En kan vanskelig se for seg at langeleikspillet i Norge kunne hatt så høyt nivå som det har uten innsatsen til Oddrun. Hun stiller alltid opp med fagkunnskap, en hjelpende hånd og sørger for at instrumentene er optimale når små og store skal yte en ekstra innsats.

Årets jury har bestått av Eilif Gundersen og Bjørn Aksdal fra Norsk Lur- og Bukkehornlag, Eli Storbekken (familien Storbekkens representant), og Hildegunn Øiseth og Hans Fredrik Jacobsen fra NOPA.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Egil Storbekkens Musikkpris for fremme av interessen for norsk folkemusikk er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til kandidater fra hele landet. Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utformet i 2006 og er et samarbeid mellom NOPA, Norsk Lur- og Bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.
Prisen er på 25 000 kroner samt et kunstverk.

Prisen kan gis til:

  • Utøvere som har gjort en ekstraordinær innsats for formidlingen av de eldre folkemusikkinstrumentene.
  • Utøvere som har gjort en spesiell innsats for formidlingen av tussefløyta og musikk knyttet til instrumentet.
  • Utøvere som særlig legger vekt på fremførelsen av Egil Storbekkens musikk.
  • Utøvere som har vist spesielle evner i fremførelse av musikk på eldre folkemusikk-instrumenter.
  • Komponister som skaper ny musikk for eldre folkemusikkinstrumenter.
  • Utvikling av gode instrumenter innenfor eldre folkemusikkinstrumenter.

 

Tidligere prisvinnere er
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013 Instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren, instrumentbyggeren og toneskalden Einar Selvik, Fredrikstad
2021 musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Terje Isungset, Geilo / Bergen

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Programplanlegger

Stavanger Symfoniorkester

Administrerende direktør

Stavanger Symfoniorkester

Rådgiver kommunikasjon og marked

Norske Kulturarrangører

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev