Folkedans

Dramatisk for folkemusikken

Rådet for folkemusikk og folkedans advarer mot en dramatisk pengemangel til støtte av norsk folkemusikk og folkedans. Samla søknadssum for første del av 2001 var på 1,3 millioner kroner. Rådet har bare 250.000 kroner å dele ut, og resultatet blir motløshet og depresjon blant musikerne.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Rådet for folkemusikk og folkedans har til rådighet 500.000 kroner i året i støtte til tiltak som innsamling, bokpublisering, plateutgivelser, arbeidsstipend, notesamlinger og opplæringsformål. I tillegg deles 500.000 kroner i året ut i turnéstøtte. De siste årene har rådet sett at antallet kvalifiserte søknader har øket sterkt, samtidig som bevilgningssummene har stått stille siden 1992.

— Vi mottar veldig mange gode søknader og må nedprioritere svært mange gode søknader. Det er stadig flere folkemusikere som satser både halvprofesjonelt og helprofesjonelt. Dette henger sammen med den forbedrede utdanningssituasjonen vi har fått i Norge, og det er jo naturlig at musikere som har utdannet seg i seks-sju år ønsker å drive på med musikken sin, forteller Øystein Rudi, nestleder i Rådet for folkemusikk og folkedans.

Rådet har nettopp behandla søknadene for andre halvdel av 2000, med samla søknadssum på 1,274 millioner kroner. Men rådet har bare 250.000 kroner å dele ut; den andre halvparten av summern går til søknadene med søknadsfrist 1. mai. Rådet for folkemusikk og folkedans ber nå om økte bevilgninger fra Kulturdepartementet i sin budsjettsøknad for 2002.

— Søknadsmassen har økt gradvis, men i år er situasjonen blitt så dramatisk at vi følte det var på tide å si fra om situasjonen. Ideelt sett bør budsjettet vårt dobles, men det er nok mye å håpe på. Men det er jo heller ikke store summer det er snakk om; 500.000 kroner er ikke mye i den store sammenhengen.

Hva blir følgene av at så mange ikke får innvilget støtte?

— Mange føler nok at søknadsrunden blir en ørkenvandring, for prosjektene folkemusikerne driver med har i utgangspunktet en ganske anstrengt økonomi. En stor del av søkermassen er yngre, nyutdannede musikere, og for dem kan resultatet lett bli mangel på motivasjon, depresjon og motløshet, avslutter Rudi.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.