Jan Lothe Eriksen 2006 (Foto: nfd.no)

Delte meninger om organisering

Frode Rolandsgard i Folkelarm og Landslaget for Spelemenn (LfS) tok tidligere denne uken til orde for at folkemusikkorganisasjonene bør slås sammen. Rolandsgard mener det er lite som skiller LfS og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD), og at hele organisasjonskartet bør tegnes på nytt. Dette støttes ikke av Jan Lothe Eriksen, daglig leder i NFD. – For politikerne er det sikkert enklere å forholde seg til en organisasjon, men for dynamikken er det uheldig. Det tror jeg også er manges holdning i miljøet, mener Lothe Eriksen. Randi Skeie i LfS er mildere innstilt til utspillet.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Ballade har i dag snakket med representanter for de to folkemusikkorganisasjonene Landslaget for Spelemenn (LfS) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) med bakgrunn i Frode Rolandsgards utspill om en sammenslåing av de to.

Daglig leder Jan Lothe Eriksen ved NFD støtter ikke Rolandsgards utspill, men har forståelse for denne debatten. Styreleder i Landslaget for Spelemenn, Randi Skeie, mener det er flott av Rolandsgard å gå ut på denne måten. Hun understreker at det viktigste er et godt samarbeid mellom NFD og LfS.

Frode Rolandsgard tar til orde for at det kanskje er riktig å legge ned alle folkemusikkorganisasjonene og tegne organisasjonskartet på nytt? Hva er reaksjonen på dette utspillet til Rolandsgard?

Lothe Eriksen: – Han er frustrert, og jeg har forståelse for det. Hva denne frustrasjonen skyldes må nesten han selv svare for. Jeg har vært mye frustrert selv også, etter 10 år NFD. I denne perioden har vi gjort en rekke fremstøt for å bedre de forholdene som Rolandsgard påpeker. Men vi har ikke nådd fram i alle saker, og får det ikke alltid som vi vil. Men ulike evalueringsrapporter viser at NFD får kreditt for å være den organisasjonen som arbeider mest for samarbeidstiltak. For oss er det ikke en sak å bli nedlagt, men vi skjønner derfor diskusjonen som kommer, og tar en gjerne en diskusjon på det. Det skjer allerede den 16. september under et seminar i Bergen.

Skeie: – Jeg synes det er flott at han går ut med dette, og ser ikke på det som noe problematisk. Dette er et spørsmål vi også diskuterer mye internt helt siden Arnestad-rapporten for 5-6 år siden. Det som er spesielt fint er at det er Frodes generasjon som tar dette opp nå. Det var mye konfliktskapende krefter rundt splittelsen for 20 år siden. Nå kommer det inn en ny, ung generasjon som ikke har opplevd denne, og som ser ting på en litt annen måte. Sammenslåing er ingen kampsak for meg, det viktigste er at vi samarbeider godt – og det gjør vi – for det som er til det beste for folkemusikken og dansen.

Rolandsgard mener det er lite som skiller organisasjonene i dag. Hva er egentlig forskjellen mellom NFD og LfS?

Lothe Eriksen: – Vi har forskjellige formål, og jeg noterer at Spelemannsbladet ikke helt har skjønt vedtektsendringene i NFD. Men det er nok mindre som skiller oss i dag enn tidligere. Likevel, vi har forskjellig hovedfokus, og samarbeider godt på en del områder.

NFD ble grunnlagt i 1987, med formål ”å halde oppe dei ubrotne folkemusikk- og bygdedanstradisjonane i Noreg, og å fremje norsk folkemusikk og bygdedans som fullverdige kunstformer.”

Lothe Eriksen: – NFD har særlig fokus på de eldste tradisjonene i Norge, men et viktig satsningsområde er å styrke musikernes faglige og økonomiske interesser og bedre arbeidsmarkedet for utøverne. I den forbindelse har vi et nært samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) i arbeidet med Riksscenen.

Skeie: – Vi jobber mye for det samme. Forskjellen ligger blant annet i størrelsen. LfS er en gammel og stor organisasjon med 5500 medlemmer i lokal- og fylkeslag. – NFD med sine ca 250 enkeltmedlemmer (som de fleste av dem også er medlemmer i LfS) – har derfor bedre tid til enkeltsaker og prosjekt. LfS må nødvendigvis bruke mye tid på all form for medlemsarbeid. Vi har både den store «grasrota» – og artistene. Og styrken vår er blant annet at vi favner alle aldersgrupper. Vi utfyller hverandre på noe, og noe dobbeltarbeid blir det nok. Men vi har det samme ansvaret for alle våre medlemmer.

LfS driver blant annet Landskappleiken, Landsfestivalen, Spelemannsbladet, Folkemusikkscena og Folkelarm. De deler hvert år ut «Norwegian Folk Music Award – Folkelarmprisane» til de beste folkemusikkplatene. De arbeider blant annet også for å øke statusen – og offentlige bevilgninger til folkemusikkformål.

Rolandsgard spør ”kva skal vi med to blad, to daglege leiarar, to sekretærar?” Vil ikke selve folkemusikkmiljøet tjene på mindre administrasjon og byråkrati?

Lothe Eriksen: – Nei, jeg er uenig i dette. Han ber om en organisasjon etter modell av Norsk Jazzforum, men vil ikke ha med festivalene i denne. Jeg er prinsipielt mot store organisasjoner hvor man selv sitter på alle sider av bordet. Vi er flere, og det skaper en viss dynamikk i arbeidet. Vi ligger litt etter i forhold til jazzmiljøet på en del områder, men jeg tror ikke det skyldes selve organiseringen.

Skeie: – Vi har en veldig lite administrasjon allerede, og trenger nok uansett alle de som jobber for oss i dag.

I sitt innlegg nevner Frode Rolandsgard organiseringen av jazzen. Han viser til at et viktig premiss for suksessen til norsk jazz er den korporative organisasjonsdanninga. Er det relevant å sammenligne jazzmiljøet med folkemusikkmiljøet?

Lothe Eriksen: – Det er helt relevant, men jeg er ikke enig i selve organiseringen. For politikerne er det sikkert enklere å forholde seg til en organisasjon, men for dynamikken er det uheldig. Det tror jeg også er manges holdning i miljøet. De betaler for å være medlemmer i to organisasjoner, og det må vel skyldes at de faktisk finner det meningsfylt, sier Lothe Eriksen.

Skeie: – På en måte er det det, noe som også ble påpekt i Arnestad-rapporten. LfS er bygget opp på en annen måte, men det er også mulig å sammenligne oss. Vi samarbeider allerede med jazzmiljøet, blant annet gjennom Samstemt. Så vårt samarbeid strekker seg både innad i miljøet og på tvers av genre. I arbeidet med Riksscene samarbeider vi med NFD på det internasjonale planet og i forhold til den samiske kulturen. Skal vi ha en ny organisasjon bør den ligge på dette planet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev