Sten Ove Toft (Foto: Stian Skagen)

Dans for voksne: Frykter en rasering av konserttilbudet

De små og lokale arrangørene i det ganske land frykter kulturdepartementets forslag om å fjerne støtten til lokale musikktiltak – LOK. Midlene overføres til Rikskonsertene, og ideen er at kommunene skal øke støtten til slike musikktiltak. Det er ikke en løsning Dans for Voksne ser postivt på. Sten Ove Toft i den markante konsertserien i Oslo frykter en rasering av konserttilbudet. Han mener dagens ordning er god og frykter at Norge vil melde seg ut av det internasjonale kulturlivet. – Resultatet kan bli at den kulturelle byttehandelen vil stagnere, sier Toft.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Av Bjørn Hammershaug

Stadig flere arrangører hever nå kritiske røster til avgjørelsen om at støtteordningen for lokale musikktiltak (LOK), gitt gjennom kulturrådet, forsvinner fra årets statsbudsjett.

Kultur- og kirkedepartementet har forsøkt å berolige landets små og idealistiske arrangører med at det ikke er grunn til bekymring vedrørende forslaget om avvikling av LOK-ordningen, fordi det i Regjeringens forslag til statsbudsjett ligger en rekordøkning til musikk.

De 6 millionene fra LOK-midlene skal omfordeles til Rikskonsertene, og Kulturminister Trond Giske mener at kommunene skal dekke inn dagens ordning ved å øke støtten for lokale musikktiltak.

Sterk kritikk fra flere hold
Allerede den 10. oktober uttalte Østnorsk Jazzsenter til Ballade at dette var [link id=62174 title=»et regnestykke som ikke gikk opp«].

— At det nå kommer en økning på en rekke ulike organisasjoner, ordninger og tiltak på musikkfeltet veier ikke opp for at LOK-ordningen nedlegges. Publikum vil garantert merke at lokale arrangører har 6 millioner mindre å lage konserter for til neste år, mente Østnorsk Jazzsenter.

Musikkens venner var på banen et par dager etterpå. I et innlegg på Ballade[link id=62191 title=» «]heter det blant annet:

”De 6 millionene skal bl.a. omfordeles til Rikskonsertene. Det er flott, men det kommer antagelig ikke de små arrangørene til gode. Dette er arrangører som fyller de intime konsertlokalene med levende musikk slik at også folk som bor på mindre steder kan få oppleve store konsertøyeblikk. For disse arrangørene er de fleste av Rikskonsertenes produksjoner for store og dyre.”

I gårsdagens Ballade langet så frilansmusiker og arrangør Gabriel Fliflet ut mot regjeringens beslutning i [link id=62272 title=»denne «]artikkelen.

Fliflet sa blant annet at:

— Ca. 40 % av vår offentlige støtte har kommet fra LOK-midlene (45 000 kr. i 2005), og omtrent like mye fra kommunen. Selv om Bergen Kommune ikke er den verste til å støtte kulturen, har jeg liten tro på at de ser mulighet til å doble støtten bare fordi Giske med ett fingerknips ber dem om dette.

Fliflet skrev også om usikkerheten som nå rår blant mange små arrangører i Norge:

— Som musiker vet jeg at de beste arrangørene ofte er små, idealistiske arrangører som har lite penger, men stor begeistring. Som musiker opplever jeg nå at slike arrangører ikke tør å inngå avtaler om konserter til våren. De vet ikke om de kan drive videre uten LOK-midler.

Dans For Voksne legger danseskoene på vent
Ballade har vært i kontakt med en slik liten og idealistisk arrangør som nå frykter at dette vil ramme sterkt. Konsertserien Dans for Voksne (DFV) har et tresifret antall arrangementer bak seg. I løpet av de siste årene har DFV presentert artister med vekt på høy kunstnerisk kvalitet, nyskapning og genreoverskridelse. Charlemagne Palestine, Sunn O))) og Keiji Haino er noen navn som kan hektes på deres idealistiske innsats for klubbscenen i hovedstaden.

Nylig skulle vårens program planlegges. Det ble ikke noe av. For nå er alle planer lagt på is.

Hvorfor det, Sten Ove Toft i Dans for Voksne?

— Vi er helt avhengige av LOK for å gjøre Dans for Voksne. I år har LOK bidratt med 70 000 kroner til DFV, fordelt gjennom to semestre (samt bestillingsverksstøtte), noe som har generert 74 konserter og tre filmkvelder på 43 datoer. Støtten utgjør mellom 80-90 % av vårt budsjett, så hvis denne forsvinner vil aktiviteten i stor grad begrense seg selv, forklarer Toft tørt.

Om noe av Dans for Voksnes grunntanke forklarer Toft:

— Som arrangør presenterer vi relativt kjente utenlandske undergrunnsartister som spleises med nye, gjerne norske ukjente for å øke blesten også rundt disse. DFV fremmer samarbeid mellom norske og utenlandske artister, blant annet for å skape grunnlag for varige samarbeidsplattformer og spredning av norsk kultur i utlandet.

De 6 millionene som ligger under dagens LOK-ordning skal bl.a. omfordeles til Rikskonsertene. Toft er redd det ikke vil komme DFV til gode. Han frykter de vil falle utenfor ordningen de har i dag, og påpeker at Rikskonsertene i større grad satser på større og norske artister foran smalere, utenlandske musikere og kunstnere.

— Vi har klart å bygge opp et miljø der vi introduserer nye navn og stiler til Norge, og vi bidrar til å skape vitalitet og bredde – og jeg mener det er viktig å hente inspirasjon utenfra i et så lite land. På den måten kommer vi tettere opp til musikkmiljøet ute, og blir ikke bare en lukket bastion her oppe i nord.

Merkelig omstrukturering
Kirke- og kulturdepartementet sier det ikke er noen grunn til bekymring, og at støtten skal økes gjennom kommunene. Hva er din kommentar til det?

— Det virker å være lagt opp til en omstrukturering som er ganske merkelig. I en kommune som Oslo tror jeg dette blir vanskelig distribuere bredt nok, det kan bli problematisk i forhold til byråkratiet og jeg tror heller ikke kommunene har noe oppsett for å gi slik støtte. Da blir det rett og slett vanskelig å beholde den bredden som finnes i dag.

Dagens ordning er nemlig en optimal form, i følge Toft, som undres over hvorfor disse midlene skal overføres på Rikskonsertene.

Byttehandelen vil stagnere
Blant prosjektene som i dag mottar LOK-støtte er små, men høyt profilerte arrangementer som Gutvik ukentlig, Frttt fall, Blårollinger og Kampenjazz.

— Alt dette kan nå forsvinne. Det er snakk om nærmere 150 konserter som kan bli borte – bare i hovedstaden! Det er vitalt mye, konstaterer Toft.

Han poengterer at nye artister må presenteres på mindre scener for å skape nødvendig bredde i norsk musikkliv, mens Rikskonsertene i størst grad jobber med mer etablerte artister.

— Vi trenger en portal til å presentere bra ting som ikke er kjente – ikke minst fra utlandet. Flyttes alt over i Rikskonsertenes format med fokus på norske artister vil Norge melde seg ut av det internasjonale kulturlivet og den kulturelle byttehandelen vil stagnere, spår Toft.

Han frykter også at LOK-penger som kunne vært brukt til kulturformidling nå vil forsvinne i administrasjon:

— For vår del har det aldri vært snakk om å ta ut penger selv – tvert imot. Vi jobber på fritiden, dekker telefonregningene selv og har alle reelle utlegg på å drive med dette, avslutter Dans for Voksnes Sten Ove Toft – som nå ser fremtiden usikkert i møte.

Ballade vil følge denne saken videre.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev