Cosmopolite-logo

Beklagelse fra Cosmopolite-styret

– Vi har arrangert konserter mot rasisme, og for samspill mellom ulike kulturelle og etniske grupperinger i det norske samfunnet, i en årrekke. Derfor vil vi ta klar avstand fra bruken av Cosmopolite som en del av et politisk spill, skriver styreformann Marcel Henri Godonou i dette innlegget. Denne helgen sendte Cosmopolite også ut en offisiell beklagelse til musikerne i Kol Simchas.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Marcel Henri Godonou, styreformann, Cosmopolite

Beklagelse fra styret i stiftelsen Cosmopolite MF

Vi vil poengtere at Cosmopolite er en av de konsertscenene i Norge som har presentert mest jødisk musikk de seneste år i Norge, hvilket skulle bekrefte vår åpne kulturelle holdning. I januar spilte Les Yeus Noirs jødisk musikk fra Øst-Europa hos oss. I tillegg har Kol Simchas opptrådt her tidligere. Dette er kun to eksempler som understreker at det å trekke rasistiske motiver inn i denne saken er urimelig.

Vi har arrangert konserter mot rasisme og for samspill mellom ulike kulturelle og etniske grupperinger i det norske samfunnet i en årrekke. Derfor vil vi ta klar avstand fra bruken av Cosmopolite som en del av et politisk spill.

Grunnen til vår avlysning var ikke politisk motivert, men snarere den at konserten ville måtte bli avholdt under andre kunstneriske opplevelsesrammer enn vanlig, og dermed andre rammer enn hva Cosmopolite ønsket seg. I tillegg var det frykt for at demonstrasjoner og bråk på arrangementet skulle ta overhånd. Derfor ble sikkerheten til musikerne, publikum og de ansatte vurdert til å ikke være forsvarlig nok. Dette er også et spørsmål om ressurser. Det å engasjere vakthold eller politi koster penger.

Cosmopolite kontaktet Rikskonsertene umiddelbart etter at de ansatte uttrykte sin engstelse, men ble ikke møtt med noen konkrete forslag på hvordan vi sammen kunne håndtere situasjonen.

I ettertid kan det synes som at vår vurdering ikke var god nok, men vi hadde heller ikke forutsetninger til å vite at saken skulle få et slikt etterspill.

Vi beklager at dette har blitt en politisk sak, og er svært lei oss for at Cosmopolites rykte og stilling som landets ledende flerkulturelle scene får negativ omtale for denne saken.

Det er et faktum at Cosmopolite i en årrekke har bidratt til økt forståelse og synliggjøring av det multikulturelle mangfold i Norge. Dette er en profil vi selvfølgelig vil fortsette med.

Vi sender også i disse dager en beklagelse til musikerne i Kol Simcha.

Med vennlig hilsen,

Marcel Henri Godonou

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.