Eivind Groven-portrett

Årbok om Eivind Groven

«Årbok for norsk folkemusikk 2001» er i sin helhet viet spelemannen, komponisten, tonalitetsforskaren og radiopioneren Eivind Groven (1901 – 1977). Boken er den første større artikkelsamlingen om Grovens store innsats for norsk tradisjonsmusikk, og presenteres under Groven-seminaret på Vest-Telemark Museum i Eidsborg fredag 5. oktober.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

8. oktober er det 100 år siden Eivind Groven ble født. Årets utgave av «Årbok for norsk folkemusikk» er ikke bare en artikkelsamling som tar for seg Eivind Groven sin store innsats for norsk folkemusikk, men byr også på en splitter ny CD med unike Groven-opptak fra Folkemusikkarkivet i NRK.CDen har fått tittelen «Tyrielden – Eivind Groven spelar hardingfele», og inneholder hovedsaklig lokale slåtter frå Vest-Telemark – samt en hel del slåttestoff som ikke lenger er i bruk.

I sin innledning til «Årbok for norsk folkemusikk 2001» skriver Kvinten-redaktør Tore Skaug blant annet:

— Årets årbok for norsk folkemusikk er ei artikkelsamling som i hovudsak tar for seg Eivind Grovens innsats for norsk folkemusikk. Gjennom ti artiklar av såvel utøvarar som kjennarar av norsk folkemusikk generelt og Eivind Groven spesielt, pluss en CD med Groven-opptak, gir utgivaren sitt bidrag til markeringa av 100-årsjubileet for musikaren, komponisten, forskaren og radiomannen som kom frå hjarta av Telemark og inn i 1900-tallets norske musikkliv med den reine og skire folketonen.

I jubileumsåret er det grunn til å stille spørsmålet: Kva plass hadde norsk folkemusikk hatt i vår tid utan Eivind Grovens livslange innsats? Eit fullgodt svar kan ingen gi, men vi håpar men denne utgåva av årboka å syne at norsk kultur og norsk musikkliv hadde vore langt fattigare utan det maurflittige arbeidet til denne pioneren frå den vesle garden Groven i Gøytilsgrendi i Lårdal.

«Årbok for norsk folkemusikk 2001» blir presentert under Groven-seminaret på Vest-Telemark Museum i Eidsborg fredag 5. oktober kl 13.30. De som ønsker utfyllende informasjon om dette seminaret, kan ta kontakt med Tokke kulturkontor på telefon 35 07 52 00.

«Årbok for norsk folkemusikk 2001» byr på følgende Groven-relaterte innslag:

* Dagfin Werenskiold: Portrett av Eivind Groven
* Arne T. Aabø: Eivind Groven – møte og minne
* Magne Myhren: Eivind Groven, spelemannen og hardingfela
* Steinar Ofsdal: Folkemusikkens tonalitet
* Vidar Lande: Ein radikal og tradisjonell hardingfele-spelemann
* Leiv Solberg: Folkemusikk på Ekeberg og Marienlyst
* Anne Jorunn Kydland Lysdahl: Slåtteform og symfonisk sats
* David Code: Eivind Grovens «rein»boge
* Eilert Hægeland: Naturstemde orgeltonar
* Dagne Groven Myhren: Radiopioneren Eivind Groven
* Anne Jorunn Kydland Lysdahl: Eivind Grovens liv og virke
* Øyvind Norheim: Bibliografi

Oppslagsdelen av boken inneholder videre to artikler av Turid Askjem («Litteratur om og omkring norsk folkemusikk 1999» og «Norske folkemusikkinnspillinger 1999». I tillegg finner du stoff om norske folkemusikkarkiv, om bokens artikkelforfattere og en tekstforklaring til CDen som følger med.

«Tyrielden – Eivind Groven spelar hardingfele» (NFD 0101) inneholder opptak fra Folkemusikkarkivet i NRK i 1949. Platen er produsert i samarbeid med NRK og med støtte frå Rådet for folkemusikk og folkedans. CDen inneholder følgende opptak: Gamle Eirik, Veneflamma, Gøytilsgjenta, Gullfakse, Vriompeisen, Langedrag-gangar, Lange-Jon, Gaustadgubben, Springar e. Olav Berge, Maltsteinen, Kåte Reiar, Murukleiven, Makalausen, Gangar etter Gunnleik Smed, Naper-springar, Laurdagskvelden, Jondølen, Kjosekrullen, Regndagen (Eivind Groven), Tyrielden (Eivind Groven).

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.