Fra den norske danseforetillinga Boxism av Catherine Michelet (Foto: Antero Hein)

– Nå vil jeg vise at vi tar dans og dansenæring på alvor!

En kulturminister fikk applaus da han la fram sin del av statsbudsjettet i dag: 14 millioner kroner skal løfte nyproduksjon og turnenettverk for dans. Det var ikke tilfeldig hvilket hus foreslått kulturbudsjett ble lansert i.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Abid Raja la i dag fram foreslått kulturbudsjett fra regjeringa. 14 millioner kroner skal løfte nyproduksjon og turnenettverk for dans.

– Vi vil bidra til kompetansen og infratrukturen. Nå løfter vi dansen inn på statsbudsjettet! det sa Raja, og fikk applaus fra stolradene i Bærum Kulturhus rundt klokka 14 onsdag. Huset er et av de regionale sentra som nå får statsstøtte for å sende danseforestillinger på turné i Norge.

Raja presenterte noen dansekompanier som får direkte støtte, blant annet Jo Strømgren kompani. I tillegg kommer de regionale dansesentra på budsjettet med 7,3 millioner kroner, disse er: Bærum Kulturhus (Dans Sørøst-Norge), Dansearena nord, Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, RAS – Regional Arena for Samtidsdans, Dansekunst i Grenland, Bergen Dansesenter, Dans i Trøndelag, Scenekunst Sør, Fjelldansen, R.E.D. (Residency Eina Danz) og Dansekunst i Østfold. Det innebærer en liten økning i overføringa og dessuten en omorganisering av hvor pengene kanaliseres.

– Dette trodde jeg aldri jeg skulle oppleve, at journalister klappa for meg. De fleste av dem er nok kulturfolk, sa kulturministeren med latter fra talerstolen på scenen.
– Dans har vært oversett altfor lenge, mener Raja.
– Nå vil jeg vise at vi tar dans og dansenæring på alvor!
Satsinga han løfta fram var på 14 millioner kroner. Mottakerne har en fordeling av offentlig støtte fra kommune og fylke/region i tillegg til statsstøtte.

 

Red. anm.: Ballades journalist har tidligere jobbet ved Bærum Kulturhus, der Kulturdepartementet valgte å legge fram kulturbudsjettforslaget.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev